فراخوان شماره ۲

زمان: شنبه سیزدهم فوریه ـ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ مکان: روبروی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل ـ خیابان فرانکلین روزولت سخنرانان: گیل آوایی، شاعر ـ هلند نوشابه امیری، روزنامه نگار ـ پاریس علی عامریان، وکیل ایرانی تبار ـ بلژیک ونسان لورکن، وکیل و نماینده پارلمان ـ بلژیک دنی دوکارم، نماینده پارلمان فدرال ـ بلژیک الویه بیه رن، سخنگوی دانشجویان اکولو ـ دانشگاه آزاد بروکسل از تمامی ایرانیان اروپائیان و دوستداران آزادی و دمکراسی برای ایران دعوت بعمل میآید که برای هرچه باشکوه تر برگزارشدن این تظاهرات به ما بپیوندید. لازم به یادآوری است که این تجمع از سوی جمعی از ایرانیان مقیم بلژیک سازماندهی شده است. این برنامه برای بلژیکی ها و ایرانیان به ۳ زبان می باشد خواهشمندیم به آگاهی همه دوستان خود برسانید اتحاد برای ایران- بلژیک

افزودن نظر جدید