پایان کار کنگرهٔ هژدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بدین وسیلهٔ به آگاهی عموم مردم، کنش‌گران سیاسی و رفقا، یاران و دوست‌داران سازمان می‌رسانیم، که کنگرهٔ هژدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) که به خاطر محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به شکل مجازی برگزار شد، پس از برگزاری هشت جلسه، در روز یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی) به کار خود پایان داد.

دستور کار کنگرهٔ هژدهم سازمان، همان طور که پیش‌تر نیز به آگاهی شما رسانیده شده بود، تصمیم‌گیری پیرامون چند و چون کنش‌گری سازمان و مسائل مرتبط با آن، از جمله پیوند میان سازمان و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، بود.

کنگره با رسیدگی به تمامی موارد در دستور کار خود، سندی با نام «فعالیت‌های سازمان تا کنگرهٔ ۱۹» را تدوین و تصویب کرد و منطبق بر روال همیشگی، اعضای شورای مرکزی، نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) و کمیسیون نظارت مالی را برگزید. کنگره هم‌چنین قرارهایی مبنی بر بازتدوین اساس‌نامه و آیین‌نامه‌های مربوطهٔ سازمان را تصویب و جهت سازمان‌دهی اجرایی کردن آن‌ها به شورای مرکزی برگزیدهٔ خود واگذار کرد.

گزارش تفصیلی کنگرهٔ هژدهم سازمان به زودی توسط هیئت رئیسهٔ کنگره منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

با امید به پیش‌برد بهینهٔ وظایف‌مان 

یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ (۱ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی)

دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید