در سوگ درگذشت یارمحمد جرجانی (آفا آقا)

با تاسف وتاثر باخبر شدیم که یار محمد جرجانی از فعالین وچهره های  سرشناس شوراهای دهقانی

 ترکمن صحرا، ۲۲ آبان ۹۹ در گذشته است .

 یارمحمد جرجانی که مردم منطقه او را «آفاآقا» صدا می کردند، برادر بزرگ زنده یاد رفیق «حسین جرجانی» از رهبران مبارز خلق ترکمن بود که وی همراه رفقا توماج، مختوم و واحدی توسط خلخالی قاضی منتصب خمینی در دادگاه انقلاب در بهمن سال  ۵۸ ناجوانمردانه اعدام شد.

آفا آقا دارای تجارب سرشار از زیست با اهالی روستایی منطقه چه ترکمن و چه غیر ترکمن، نقش موثر و قابل توجهی در شکل گیری شوراهای منطقه و برگزاری کنگره های سراسری شوراهای ترکمن صحرا در دوره یک ساله «کانون و ستاد»، و نیز پس از آن در کنگره ی شوراهای دهقانی سراسری در اردیبهشت ۱۳۵۹ داشت.

یارمحمد جرجانی در جلسات مشورتی و تصمیم گیری در شوراها و اتحادیه با ایده های روشن و مشخص که حاصل اطلاع و تجربه اش در میان مردم خود بود، حضور می یافت.

یارمحمد به همراه برادرش حسین جرجانی در حل و فصل مسايل مهم مورد نزاع بین دهقانان و مالکان بزرگ منطقه نقش مهمی ایفاء کردند.

برداشت گندم در سال ۵۸ یکی از موارد اختلاف میان مردم متشکل در شوراهای منطقه از یک طرف و مالکین بزرگ و برخی از ایادی حاکمیت بعد از انقلاب از طرف دیگر بود. مالکان بزرگ درصدد جلب رضایت دولت بودند که محصول گندم را به سیاق سال های پیش از انقلاب تصاحب کنند. مشورت های اولیه شوراها در این باره منجر به تشکیل کنگره شوراها شد. در این کنگره قرار شد نمایندگانی از طرف دهقانان و شوراها با دولت مذاکره کنند. حاصل این مذاکره به همت کاردانی مسئولین شوراها بویژه یارمحمد و پایداری دهقانان به نفع دهقانان و شورا ها رقم خورد.

از موثرترین کار زنده یاد آفا آقا جرجانی برگزاری مراسم بزرگ صدمین روز ترور چهار رهبر خلق ترکمن در روستای تاتارعلیا است. این مراسم در آن روز فراموش ناشدنی، در آن ایام تلخ و غمزده، در روزهایی که مردم منطقه در سوگ مرگ رهبران خود و دیگر کشته شدگان درگیری ۴ ماه پیش از آن نشسته بودند، با شرکت وسیع از دیگر نقاط کشور، تبدیل به یک اجتماع بزرگی گردید که همبستگی و همدلی با شکوهی را با ترکمن صحرای ستمدیده و زخم خورده به نمایش می گذاشت. 

شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) یاد یارمحمد جرجانی چهره نام آشنا و فعال دلسوز شوراهای ترکمن صحرا را گرامی می دارد و به همه خانواده و بستگان فامیل جرجانی و مردم زحمتکش منطقه ترکمن صحرا تسلیت می گوید.

دبیر خانه شورای مرکزی

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)  

۲ آذر ماه ۱۳۹۹

افزودن نظر جدید