بیانیه‌ی مشترک برنامه نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

روز ۲ دسامبر پایان آزادی کوتاه مدت نسرین ستوده بود. در آن روز به او حکم کردند که به زندان قرچک بازگردد. خانم ستوده روز ۷ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۷ آبان ۱۳۹۹) به علت وخامت وضعیت سلامتی به طور موقت با موافقت دادیار زندان‌های زنان برای پیگیری درمان به‌خاطر مشکلات قلبی و ریوی با شرایطی نامعلوم آزاد شده بود. اما در پی آزمایش‌های پزشکی، نتیجه‌ی آزمایش کووید ۱۹ او مثبت اعلام و مانع از پیگیری درمان او شد.

خانم ستوده بدون برخورداری از مراقبت پزشکی و بهبود در وضعیت سلامتی، درست یک روز قبل از تاریخی که قرار بود جایزه‌ی زیست درست را دریافت کند، به زندان بازگردانده شد. این بازگشت زودهنگام به زندان خطر بیشتری برای سلامتی او به شمار می‌رود، چون او در نتیجه‌ی بیش از دو سال زندان، به ویژه با توجه به شرایط بد بهداشتی در زندان قرچک، ضعیف شده است. وضعیت سلامتی خانم ستوده که از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) در حبس خودسرانه به سر می‌برد، در ماه‌های گذشته در اثر اعتصاب غذای او در زندان اوین از تاریخ ۱۱ آگوست تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۱ مرداد ـ ۴ مهر ۱۳۹۹) با خواست آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران، بدتر شده است.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران یادآوری می‌کنند که خانم ستوده از تاریخ ۱۹ سپتامبر تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۹ شهریور ـ ۲ مهر ۱۳۹۹) به بیمارستان طالقانی تهران منتقل ولی پیش از پایان درمان و رسیدگی مشخص پزشکی به زندان بازگردانده شد که او را با خطر بزرگی روبرو کرد. برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران به‌شدت از احتمال وخیم‌تر شدن وضع سلامتی خانم ستوده در زندان به شدت نگران هستند، به ویژه با توجه به اینکه دولت‌مردان ایران به‌طور معمول مدافعان حقوق بشر را از مراقبت پزشکی محروم می‌کنند.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران به شدت تصمیم دولت‌مردان ایران برای بازگرداندن نسرین ستوده به زندان را محکوم می‌کنند و یک بار دیگر دولت‌مردان ایران را به آزادی بدون‌قیدوشرط و دائمی خانم ستوده فرا می‌خوانند.

افزودن نظر جدید