اعدام روح الله زم را محکوم می کنیم!

امروز روح الله زم اعدام شد و جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که ماشین کشتارش سرِ‌ باز ایستادن ندارد. به او انواع اتهامات جاسوسی به نفع سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و فرانسه، همکاری با دولت آمریکا و مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده زدند که ۱۳ مورد از این عناوین اتهامی در دادگاه، با حکم اعدام مواجه شد. حال آنکه موضوع مرکزی در این پرونده سراسر رسوا، از نظر مقامات حکومت افشاگری‌های وی علیه نظام و نقش وی در خيزش دی ماه بود.

روح الله زم پس از خروج از ایران کانال آمدنیوز را راه اندازی نمود که با انتشار اخباری از داخل حکومت که در موارد نه چندان اندک توسط عناصری از حکومت و نهادهای امنیتی رژیم تغذیه می شد، مخاطب بسیار پیدا کرد. اخبار موثق در کنار خبرهای نادرست توانست توجه زیادی را جلب کند.

روح الله زم مهرماه سال گذشته با فریب به عراق کشانده‌شد و سپاه پاسداران او را در همکاری با دولت عراق ربود و به ایران برد. او را بارها برای اعتراف به تلویزیون آوردند.

روح الله زم پرورش یافته در دامن خود حکومت جمهوری اسلامی بود. اعدام او در درجه نخست پیام مذبوحانه ای است به مردم معترض دی‌ماه ۹۶ و آبا‌ن‌ماه ۹۸ برای ایجاد ترس و ارعاب. از سوی دیگر پیامی به نیروهای حکومت هم در آن بود. جمهوری اسلامی به عناصر درونی خود با این اعدام اخطار می دهد که روی برتافتن از حکومت و افشاگری چه جزائی دارد و در هر کجا که باشند از مجازات مصون نمی‌مانند.

جمهوری اسلامی در سراشیب تباهی قرار گرفته و هر چه می گذرد نامتعادل تر می‌شود‌ و با اعمال و کردار توطئه گرانه خود جامعه را به آستانه‌ی انفجار می کشاند. اعدام روح الله زم از جمله اعدام هائی است که از ترس و زبونی صورت گرفته است. این "قدرت"نمائی از موضع ضعف است. در حالی‌که سیستم امنیتی رژیم هنوز نتوانسته‌است خفت ترور فخری‌زاده را در مناطق زیر کنترل سپاه پاسداران جلو چشم مردم ایران و جهان لاپوشانی کند و در مجلس و دولت موضوع افتضاح نفوذ در راس ارگا‌ن‌های امنیتی داغ است، روح الله زم را اعدام می کنند تا قدرت نمائی کاذب خود را به نمایش بگذارند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ربودن و اعدام روح الله زم را محکوم می کند. ما خواهان لغو اعدام هستیم. اعدام ابزاری است در دست مستبدان حاکم برای تحمیل اختناق و سرکوب بر جامعه. بکوشیم با کار مشترک و متحدانه جریان های سیاسی، نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشری و همه کسانی که حرمت انسان‌ها را پاس می دارند ماشین سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی را متوقف کنیم. ما در عین حال به همه ماموران نظام که در برنامه‌های ربایش مخالفان و منتقدان، بازداشت آنان، شکنجه و مصاحبه تلویزیونی و جریان دادگاه و اعدام یا زندانی کردن‌ها شرکت دارند هشدار می‌دهیم که فکر نکنند سهم آنها در این جنایات فراموش خواهد شد. جامعه همه این اعمال را در حافظه خود ثبت می‌کند و در زمانی که چندان هم دور نیست عوامل سرکوب را به پای میز محاکمه خواهد کشاند و هیچ عذر و بهانه‌ای را هم نخواهد پذیرفت. ما از همه طرفداران حقوق بشر و نهادهای مدنی می خواهیم که در مبارزه خود بر رعایت حقوق بشر، لغو اعدام و پایان دادن به‌ سرکوب و کشتار تاکید نمایند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰

افزودن نظر جدید