مافیای سپاه در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دکتر نصرت الله ملازاده که منتسب به باندهای مافیایی سپاه ارومیه است، با فروش زمین و ساختمانهای دانشکده پرستاری دانشگاه ارومیه به مبلغی کمتر از نصف قیمت به سپاه ارومیه این دانشکده را به خارج از شهر ارومیه منتقل نمود.

سالها بود که بیمارستان عارفیان سپاه چشم طمع بر ساختمان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اورمیه داشت . در آن زمانها که دکتر ملازاده رئیس بیمارستان عارفیان سپاه بود، بارها از آقای شمس رئیس دانشکده پرستاری تقاضای واگذاری ساختمان دانشکده را کرده بود، ولی همیشه با جوابهای منفی آقای شمس و دیگر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مواجه شده بود . تا این که چاره کار را در این یافتند که گره مشکل را از جای دیگری باز کنند: این بار دکتر ملازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی شد. در گام اول آقای شمس و دیگر مخالفین فروختن دانشکده پرستاری که مانع کار بودند، از سر راه برداشته شدند و بعد پروژه فروش ساختمان دانشکده را به مرحله اجرا در آوردند. لازم به ذکر است که دانشکده پرستاری با وسعتی به مساحت تقریبی 4500 متر مربع (واقع در وسط شهر اورمیه و دو نبش) و داشتن دو ساختمان اداری با بهترین استحکامات ضد زلزله ای دارای ارزشی بالغ بر 5 میلیارد تومان می باشد که به قیمت 3/2 میلیارد تومان به سپاه پاسداران فروخته شده است و قرار است که محل دانشکده به پردیس نازلو انتقال یابد. با توجه به این که دانشجویان رشته پرستاری ضمن تحصیل ارتباط زیادی با بیمارستان دارند، لذا به علت مسافت 14 کیلومتری نازلو با شهر، دانشجویان حداقل روزانه 3 ساعت وقت خود را در سرویسهای دانشگاه صرف خواهند کرد.

همچنین گفتنی است که دکتر ملازاده نقش اساسی در به انزوا کشاندن فعالیتهای دانشجویی اعم از فعالیت های صنفی، علمی، سیاسی، فرهنگی و قومی دانشگاه و بسط و توسعه فعالیتهای بسیج دانشجویی و قدرت و میدان دادن بیش از حدوحصر به اعضای بسیج و ایجاد جو خفقان و رعب و وحشت در بین سایر دانشجویان را دارد و از زمان ریاست او ده ها تن از دانشجویان به بهانه های واهی (پوشیدن لباس آستین کوتاه، بلند بودن موی سر، کوتاه بودن مقنعه و مانتو و ...) به کمیته انظباطی کشیده شده و جملگی حکمهای گوناگونی را متحمل شده اند.

به دستور او کارکنان تمام بخشهای بیمارستانهای استان و دانشکده ها در وقت نماز ظهر تعطیل اجباری هستند و به نمازگزاران برتر سکه بهار آزادی اعطا می گردد. 5000 عدد چادر به کارکنان و دانشجویان خانم دانشگاه اهدا شده است و اتاقهای اداری دانشکده ها بر حسب جنسیت کارکنان تفکیک شده، بطوری که همه کارکنان خانم با پستهای سازمانی مختلف، در اتاقهای واحد مستقر شده اند.

بعد از ریاست این مامور ویژه سپاه، تمام فعالیتهای دانشجویی فقط در برگزاری مراسم مذهبی و حکومتی خلاصه شده و دانشگاه عملاً به حوزه علمیه و پادگان سپاه تبدیل شده است.

افزودن نظر جدید