مادری دیگر از دیار خاوران از میان ما رفت

امروز خبردار شدیم مهربانو صبریە کفاشیان (دایگە)، مادر رفیق جانباختە بهزاد عبدالهی مشاور کمیته مرکزی سازمان فداییان خلق اکثریت، و یکی از مادران خاوران، چشم از دنیا فروبست.

رفیق جان باخته، بهزاد عبدالهی که مشاور کمیته مرکزی سازمان فداییان خلق اکثریت بود، درسال ۶۷جزو  اولین اعدام شدگان زیر حکم بود. در ۵ آذر ۶۷، ساک های بدون مسافر وی و حمید منتظری  را در کمیته زنجان شمالی تحویل خانوادەاشان دادند.  وی نهم شهریور سال  ۶۵ در ماموریتی، خارج از کارخانه، در بلوار کشاورز بازداشت شد. کربلایی معلوم الحال سالن ملاقات اوین بارها به دایگه توهین کرد و ملاقات وی را ممنوع کرد. بهزاد دو سال در زندان انفرادی و تحت شکنجەهای شدید بود. برادر جان باخته دیگر، یوسف عبدالهی، همزمان با حمله فروغ جاودان سازمان مجاهدین خلق (عملیات مرصاد ارتش و سپاه) به ناچار از ایران خارج شد.وی هنگام جان باختن بی نشان خود، ۲۷ ساله و دمکرات بود. جسدش بعد از مدت کوتاهی در مرز پیداشد، ولی هرگز تحویل خانواده نشد.

گرامی باد یاد و خاطرە مادر داغدار خاوران مهربانو (دایگە)

 

افزودن نظر جدید