بیانیه مادران صلح ایران در باره اعتراضات مردم وطن پرست خوزستان

اعتراضات مردم خوزستان و برخی ازشهرهای جنوبی کشور در خصوصِ معضل کم آبی و بی آبی طیفِ وسیع و گسترده ای از فعالیّت های روزمره و اقتصادی و معیشتی آنان را تحت الشعاع قرار داده است؛ در ادامه  زنجیره ای از مشکلات ریشه داری ست که در طول دهه های متوالی زندگی آنان را درنوردیده است. مردمان سخت کوش و شریف و صبور خوزستان با تلاشی تحسین برانگیز پس از دست و پنجه نرم کردن و مدارا و سازگاری با ناملایمات طبیعی و غیرطبیعی، به رغمِ گنج نهانِ زیر پای خود متحمّل محرومیّت ها و محدودیّت های بسیار شده اند. از اینرو به ناچار برای حل مشکلات خود به خیابان آمده اند.

مادران صلح ایران ضمن ابراز همدردی و همدلی با مردمان دردمند و معترض خوزستان و متاثر از پیامد رویدادهای ناشی از آن، مصرّانه از مسئولان و مدیران و کارگزاران حاکم می خواهند؛ تا  درک جامع و عمیق تری از وضعیّتِ اسفبار مردم غیور خوزستان داشته باشند. مردمانی که بیش از دیگر هموطنان خود خطرات جنگ تحمیلی را شجاعانه و در عین حال مظلومانه به جان خریدند و جانانه از وطن و خطه ی خوزستان دفاع نمودند.

 اینک شایسته و ضروری ست که مقامات مسئول از توصیه های ارزشمندِ کارشناسان فرهیخته و آگاه و فداکار زیست محیطی که اغلب معطوف به حفظ و تثبیت منابع و منافع ملّی مملکت در بلند مدّت می باشد؛  بهره گیرند و اقدامات لازم را برای تغییرات اساسی به عمل آورند.

بخش: 

افزودن نظر جدید