روایت عفت ماهباز از زندان، تبعید و مقاومت

 

روایت عفت ماهباز روزنامه نگار و فعال جنبش زنان ايران از زندان،تبعید و مقاومت در سامانه کلاب هاوس. عفت ماهباز از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶٠، است. در دومین روز فروردین ۱۳۶٣، در حوالی میدان فوزیه سابق و امام حسین بعد از انقلاب، همراه با همسرش به تور گروه های شکار سپاه و دادستانی می افتد. همسر ماهباز "علیرضا اسکندری" مسئول سازمان جوانانسازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) بود که در قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد.

افزودن نظر جدید