تولد "کار بین الملل"

سایتی دیگر بە نام "کار بین الملل"، بە نشریات چپ و مترقی اضافە شد. نشریە اینترنتی "کار بین الملل" خود را همراە با جنبش چپ و در کنار کارگران، زحمتکشان و نیروهای مترقی ایران و جهان می بیند.

 

"کار بین الملل" با آدرس اینترنتی www.kar-international.info در دسترس عموم است. این نشریە چنانکە در مطلبی از طرف هیئت تحریریە بە منظور معرفی آن آمدەاست "در صدد است با ترجمە مقالات فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر زبانهای موجود در دنیا، خوانندە ایرانی و یا مسلط بە زبان فارسی را با تجارب دیگر نیروهای مترقی و تحول طلب جهان آشنا کند." همچنین "کار اینترناسیونال پلی ارتباطی خواهد بود مابین نیروهای دگراندیش در جهت گسترش و تعمیق ایدەهای عدالت طلبانە و آزادی خواهانە در سطح جهانی."

 

علاقمندان می توانند با مراجعە بە آدرس سایت مذکور، با مطالب مندرجە در آن آشنا شوند.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

از صمیم قلب و جانم تبریک میگم و براتون موفقیت روزافزون آرزو می کنم.

رفقای عزیز: در صفحه «کار بین الملل» مطلبی است به قلم آقای مقیسه با نام جرعه ای از روسیه. این مطلب که بسیار نادقیق و داراری اطلاعات نادرست است، نه سیاسی است و نه فرهنگی اجتماعی. این مطلب توهینی است به شهروندان روسیه. لطفاً در انتشار مطالب کنترل بیشتری به خرج دهید. با احترام.

سلام سیامک عزیز
بعد از تشکر از توجه شما به مطلب "جرعه ای از روسیه " که در کار بین الملل منتشر شده است ، شاید لازم باشد که چند نکته را خدمتتان بگویم :
این نشریه جدید مستقل است و زیر مجموعه ارگان سازمان فدائیان اکثریت ، یعنی کار آنلاین محسوب نمی شود.
اصول رعایت شده بطور کلی (پارادایم ) الگو واره قالب در این نشریه "ژورنالیستی" است و تنها واحد اندازه گیری " راستی آزمایی " مطالب درج شده در آن اعتبار نشریه ای است که مطلب از آن انتخاب و ترجمه شده است .
تمام ترجمه ها با نام نویسنده، نام نشریه و نام مترجم می باشند. با توجه به رعایت اصول آزادی بیان برای نویسندگان، نشریه" کار بین الملل" هیچ مسئولیت و هیچ وظیفه ای در مورد راستی آزمایی مضمونی نوشته های نویسندکان ندارد. خواننده با آگاهی از نام و نشان نشریه اصلی و نویسنده می تواند سئولات و ابهامات خود را مستقیم از نشریه و یا از خود نویسنده بپرسد.
در اختتام باید بگویم که این مطلب علاوه یر کنجکاوی های تاریخ شناسانه و تشریح ساختار فنی ودکا، دارای اهمیت فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی است . نویسنده بخوبی نشان می دهد که اراده سیاسی ، وزیر دارایی وقت ، آقای ویته در انحصاری کردن مشروبات الکلی چگونه باعث می شود که نیاز مالی کسب درآمد دولتی را از مالیات ها پاسخ دهد . نویسنده در ضمن نشان می دهد که این تصمیم چگونه در فرهنگ و رفتار اجتماعی روسیه در زمینه مصرف مشروبات الکلی تاثیر گداشته و در نهایت و به این بهانه ، زیر نقش و اهمیت تصمیم گیری های دولت ها در زندگی مردم و جامعه خط می کشد .
آدرس آنلاین نشریه: Republic.ru
خوب و پایدار باشید
سعید مقیسه ای