خشونت پلیس در آمریکا

در محاکمه مرگ خشونت آمیز داونته رایت ۲۰ ساله، هیئت منصفه، افسر پلیس سفیدپوست کیم پاتر را به قتل عمد مجرم شناخت. در یک ایستگاه ترافیکی، کیم پاتر، اسلحه سرویس را با تیزر* خود اشتباه گرفته بود، به سینه راننده سیاه پوست داونته رایت شلیک کرد و او را به قتل رسانده است.

هیئت منصفه ۱۲ نفره، کیم پاتر افسر پلیس۴۹ ساله را به قتل عمد درجه یک و دوم مجرم شناخت. در عرف حقوقی آلمان، قتل عمد درجه اول بیشترین ارتباط را با قتل عمد دارد. از طرف دیگر قتل درجه دو بیشتر شبیه قتل از روی سهل انگاری است.

اتفاقی که یاد جورج فلوید را زنده کرد 

این حادثه در ۱۱ آوریل در مرکز بروکلین - حومه مینیاپولیس رخ داد. داونته رایت جوان سیاه پوست از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. مرگ این جوان سیاهپوست ۲۰ ساله، باعث تظاهرات خشونت آمیز در مرکز بروکلین شده و نگرانی مردم کشور را از اعمال راسیستی پلیس به خشم آورده بود.

این حادثه تنها چند مایلی شمال جایی که درک شووین افسر پلیس سابق به جرم قتل جورج فلوید محاکمه می شد، رخ داد. مرگ فلوید در سال ۲۰۲۰ باعث اعتراضات علیه نژادپرستی و خشونت پلیس در سراسر جهان با شعار "زندگی سیاه پوستان مهم است" گردید.

وکلا: "اشتباه تاسف بار"

کیم پاتر افسر سابق پلیس در طول دادگاه شهادت داد که به طور تصادفی در ایستگاه ترافیک به رایت شلیک کرد. وکیل او گفت که این یک اشتباه تاسف بار بود، نه جرم. رایت سعی کرد از دست افسران فرار کند که آنها سعی کردند به او دستبند بزنند زیرا او به دلیل داشتن اسلحه تحت حکم بازداشت بود.

با این حال، دادستان مدعی شد که متهم با سهل انگاری و بی احتیاطی عمل کرده است. کیم پاتر ۲۶ سال افسر پلیس بوده است. بنابراین اشتباه او غیرقابل توجیه است. پاتر همچنین آموزش های خود را که شامل دوره های ویژه تیزر در ماه های منتهی به حادثه بود، نادیده گرفت و با استفاده از سلاح علیه رایت غیرمسلح، خطر آگاهانه و غیرمنطقی را پذیرفت. مرگ این جوان ۲۰ ساله قابل اجتناب بود.

متهم در جلسه دادگاه گریه کرد و عذرخواهی نمود. در ظاهر او قضاوت و صدور حکم را با آرامش پذیرفت. او به ۱۵ سال زندان برای قتل درجه یک محکوم شده است. با این حال، دادگستری مینه سوتا به دستورالعمل هایی پایبند است که معمولاً مجازات های کمتری را ارائه می دهد.

*- اسلحه الکترونیکی تیزر"Taser"، که افسران مجری قانون می توانند از آن استفاده نمایند. در آلمان، حزب سبز ها و حزب چپ، مخالف استفاده از این اسلحه الکترونیکی توسط پلیس آلمان هستند.

شنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۰- ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱

 

 

 

منبع: 
Spiegel

افزودن نظر جدید