یک سال پس از کودتای ناموفق ترامپ


رئیس جمهورسابق دونالد ترامپ در مورد سالگرد رویداد حمله به کاپیتول اظهار نظری نکرد. او کنفرانس مطبوعاتی اولیه برنامه ریزی شده خود را درباره این موضوع لغو نمود.

حمله به کاپیتول نشان داد که ایالات متحده در روز پنجشنبه  ششم ژانویه سال ۲۰۲۰، چگونه به دو شقه تقسیم شده است. شکافی که در دهه ۱۹۸۰ پدیدار شد، در دوران ریاست جمهوری ترامپ به طورقابل توجهی گسترش یافت. گرچه تفسیراز این رویداد بسیار متفاوت است، و از جملە جمهوری خواهان از آن به عنوان توفان اعتراضی شهروندان نگران نام می برند که از کنترل خارج شد، اما برای دموکرات ها، این اقدامی برای کودتا بود. براساس یک نظرسنجی جدید، حدود ۲۰ درصد از مردم ایالات متحده براین عقیده اند که خشونت وسیله ای مجاز برای دفاع از ارزش های آنها و کشوراست. به نقل از یک پلیس: ما می خواستیم آشوبگران را به عقب برانیم. این مانند یک "نبرد قرون وسطایی" بود. او و همکارانش باید سانتی متر به سانتی متر از خود در برابر اوباش وحشی دفاع می کردند.

تصاویر به جا مانده از این واقعه، موعظه های ترامپ و نقش شعبان بی مخ های آمریکایی نوعی کپی برداری از کودتای آمریکایی- انگلیسی علیه نهال نوپای اولین دموکراسی منطقه به رهبری دکتر محمد مصدق بود، جمعیتی بی سواد و مقهور وعدەها و سخنرانی های عوامفریبانه ترامپ، حمایت ضمنی نیروهای گارد و پلیس کاخ ریاست جمهوری، پاسخ متقابل عقب افتاده ترین اقشار جامعه دو شقه شده آمریکا، که ریشه در نابرابری ها و تبعیض دیرسالی که از برده داری تا گلوبالیزم ساختارشکن و ویرانگری که به زیرساخت های این کشور نیز به شدت صدمه زده و در تقابل دموکراسی دویست ساله این کشور قد علم کرده است. 

نباید بی توجه بود کە حمایت عملی نیمی از جامعه آمریکا، حمایت های بین المللی از ترامپ و تیم او در سطوح مختلف از احزاب راست اروپایی، برزیل و برخی رهبران اروپای شرقی و اپوزیسیون هایی که امیدشان به تغییر در کشورهایشان را در چارچوب حمایت های مداخله جویانه کشورهای خارجی و بویژه آمریکایی در خود نهادینه کرده اند، روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۰، همه را بیش از هر وقت امیدوار و پرخاش جو کرده بود و شور و هیجان شوهای تلویزیونی، آن ها را در راستی آزمایی سیاسی و سعی به روتوش کردن کودتای ۲۸، با انسجام و تعرضی بیش از پیش به میدان آورده بود.

اما کودتای دونالد ترامپ به شکست انجامید و او از قدرت سیاسی ساقط شد. ولیک باید تاکید کرد که ترامپ بر ایدئولوژی ناسیونالیستی و خرافات نیمی از جامعه موج سواری می کند، و جمهوری خواهان همچنان بر سیاست ترامپ تکیه می کنند و می توانند با آن امتیاز کسب نمایند. ۶۳ درصد از رای دهندگان جمهوری خواه همچنان خواهان باقی ماندن ترامپ در رهبری حزب جمهوری خواه هستند. همچنین بر اساس یک نظرسنجی، ۸۲ درصد جمهوری خواهان نظر بالایی نسبت به ترامپ دارند. از طرفی، دموکرات ها در هر دو مجلس با خطر از دست دادن اکثریت خود، تهدید می شوند. با کمترین تغییر و تحولات در انتخابات آینده می تواند شانس بازگشت جمهوری خواهان را زیاد کند. در واقع، این حزب برای به قدرت رسیدن دوباره به ترامپ نیاز دارد. مردم آمریکا، تاوان سیاست تولید برون مرزی، آزادی بی حد و مرز چرخش پول و سرمایه و نقش ویرانگر گلوبالیزم را می پردازند.

 

 

افزودن نظر جدید