تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک

تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک

در اعتراض به قتل شاعر آزادی خواه، بکتاش آبتین، و در بزرگداشت نام او شمعی خواهیم افروخت

شنبه ١۵ ژانویه ساعت ١٦ تا ١٧

جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک

افزودن نظر جدید