پرسش و پاسخ با رفیق امیر هوشنگ اطیابی

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با تشكر از حضور همه شركت كنندگان در اين پرسش و پاسخ تلگرامى، بايد خاطر نشان كنم كه ضمن داشتن نظرات شخصى در مورد مسائل سياسى و اقتصادى ميهنمان و جهان امروز، سخنگو يا عضو هيچ سازمان و گروهى نيستم ضمن اينكه نه در زندان نه پس از آزادى از فعاليت هاى سياسى و اجتماعى خود تا زمان دستگيرى هم پشيمان نيستم. البته منتقد هم هستم. سعى كردم در حد شخص خودم و با مسئوليت نسبت سوالاتى در زمينه ى برخى گروه هاى سياسى پاسخگو باشم. حمايت و احترام به انتخاب اكثريت قاطع توده هاى مردم، آنهم پس از انقلابى عظيم و زودرس، و كوشش براى كار درميان مردم در عين آگاهى از خطر عظيمى كه هر آن تو را تهديد مى كند را نبايد به حساب طرفدارى صرف از رهبرانى كه همين مردم دنبالشان هستند گذاشت. مگر اينكه كاملن منفعل بشويم يا فراركنيم يا فقط شورش و طغيان كنيم (در عين اينكه مى دانيم خودكشى جدا از مردم است).
ممنون از وقت گرانبهايى كه گذاشتيد و با احترام
اميرهوشنگ اطيابى