بنیانگذار حزب چپ آلمان به فعالیت سیاسی خود پایان داد

 

 بنیانگذار و رئیس سابق حزب چپ، اسکار لافونتن ۷۸ ساله، حزب را ترک کرد. او روز پنجشنبه در زاربروکن اعلام کرد. «من می‌خواستم یک سیاست آلترناتیو جناح چپ برای نابرابری ها و ناامنی های اجتماعی, در طیف سیاسی وجود داشته باشد، به همین دلیل است که حزب چپ را تأسیس کردم. لافونتن در بیانیه ای گفت: چپ امروزی از این ادعا دست برداشته است.استعفای او, به اختلاف طولانی و درونی حزب پایان داد. لافونتن از حزب چپ که بیش از ۱۵ سال پیش در تأسیس آن نقش اصلی را بازی کرد, وی همچنین به فعالیت سیاسی خود پایان داد.

در مارس ۱۹۹۹, لافونتن در پی اختلاف با صدراعظم گرهارد شرودر، از ریاست حزب سوسیال دموکرات آلمان استعفا داد و در سال ۲۰۰۵, پس از ترک این حزب، آلترناتیو انتخاباتی آلمان غربی کار و عدالت اجتماعی (WASG) را با حزب PDS آلمان شرقی متحد کرد * و حزب چپ"Die Linke" را تاسیس نمود. 

لافونتن, به دوران سیاسی خود نیز پایان داده است. با انتخابات ایالتی زارلند در ۲۷مارس، اوبعد از پیش از۵۰ سال فعالیت سیاسی, از همه مسئولیت های خود عقب نشینی کرد و همه پست های خود را ترک نمود.او از سال ۲۰۰۹ رهبری جناح چپ در پارلمان ایالت سارلند را بر عهده داشت. اسکار لافونتن, روز چهارشنبه در آخرین سخنرانی جلسه پارلمان ایالتی خود,در میان کف زدن های ممتد همه اعضاء فراکسیون های احزاب,و با تشکر فراوان و قدر دانی از او, سیاست را ترک نمود.

اسکار لافونتن, همانطور که در ایالت زارلند او را " اسکار " خطاب می کنند, تقریباً هر پست و مقامی را که یک سیاستمدار در  آلمان, در زندگی سیاسی می تواند به آن  دست یابد, رسیده بود. شهردار زاربروکن، رئیس ایالت حزب سوسیال دموکرات "SPD"، نخست وزیر زارلند "۱۹۸۵-۱۹۹۸"، نامزد حزب سوسیال دموکرات, برای مقام صدراعظمی, رئیس حزب در سطح فدرال، وزیر دارایی فدرال،و سرانجام, یکی از بنیانگذاران حزب چپ و رهبر گروه پارلمانی آن حزب در پارلمان دولت فدرال آلمان. 

رهبران حزب و جناح چپ آن, از خروج لافونتن بسیار متاسف شده اند. سوزان هنیگ ولسو و جانین ویسلر، رهبران حزب و امیرا محمد علی و دیتمار بارتش، رهبران گروه پارلمانی در پارلمان، روز پنجشنبه  گذشته توضیح دادند که لافونتن به عنوان رئیس, موسس و رهبر قدیمی گروه پارلمانی، شایستگی های ماندگاری در حزب, از خود به جای گذاشته است. ما از استعفای او بسیار متاسف هستیم. با توجه به افزایش نابرابری اجتماعی، با توجه به جنگ و تسلیح مجدد، یک چپ قوی به شدت مورد نیاز است.

زیرنویس:

*- حزب سوسیالیسم دموکراتیک "PDS" نام یک حزب سیاسی جناح چپ در آلمان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ بود که در این دوره عمدتاً در ایالت های فدرال جدید مورد حمایت قرار گرفت.

شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰- ۱۹ مارس ۲۰۲۲

منبع:روزنامه آلمانی" Handelsblatt "

 

افزودن نظر جدید