پیام تسلیت به خانواده خاکسار

در اندوه فقدان منصور خاکسار

با نهايت تاسف و تاثر عميق از درگذشت زنده ياد منصور خاکسار نويسنده و شاعر آزاده تبعيدی با خبر شديم. شاعر توانمندی که عمر وقلم خود را در راه مبارزه عليه استبداد، دفاع از آزادی و عدالت، رشد فرهنگ وادبيات ايران صرف کرد و در عرصه شعر آثار ارزشمندی از خود به يادگار گذاشت. برای هنرمندان آزاديخواه و کوشندگان راه آزادی و عدالت در ايران منصور خاکسار نامی آشنا و يادآور وفاداری به آرمانها و ارزش های انسانی است. او به ايجاد جهانی انسانی وتغيير مناسبات نابرابر حاکم بر روابط انسان ها باور داشت وتا واپسين لحظات عمرخود با قلم واقدام فعالانه در راه روشنگری، آگاه سازی جامعه وبسيج نيروی آزادی و عدالت کوشيد. منصورخاکسار مبارز قديمی جنبش چپ ايران ، در جنبش فدائی و چپ دمکرات ايران جايگاه شايسته ای دارد.

ما درگذشت منصور خاکسار شاعر آزاده و مبارز پيگير راه آزادی انديشه و بيان را به خانواده خاکسار، کانون نويسندگان ايران وجامعه فرهنگی کشورمان تسليت می گوئيم و در اندوه فقدان آن زنده ياد خود را همدرد بستگان و دوستدارانش می دانيم. يادش گرامی باد.

روابط عمومی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

بخش: 

افزودن نظر جدید