اطلاعیه مشترک درباره چگونگی پیش آمدن درگیری مابین اهالی ترکمن و زابلی دوروستای ترکمنصحرا

اطلاعیه درباره چگونگی پیش آمدن درگیری در۲ روستای ترکمنصحرا واستقراریگانهای ضد شورش

اطلاعیه مشترک درباره چگونگی پیش آمدن درگیری مابین اهالی ترکمن و زابلی دوروستای ترکمنصحرا

 طبق اطلاعاتی که امروز ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ ازترکمن صحرا دریافت شد، ماجرای تاسفبار درگیری اهالی دو روستا که در دیروز و دیشب جریان داشته ازاین قراراست:

خانواده ای ازچند صد هزار زابلی کوچانده شده توسط رژیم اسلامی حاکم، به حوالی سد وشمگیر درشهرستان آق قلا، گویا  ۴ و یا ۵ پسر جوان قلدرمنش دارد. آنها یکی دو روز پیش در روزهای پایانی ماه رمضان، بطور جمعی به روستای تورکمن نشین یلمه سالیان Yolma Salyan رفته با وانمود کردن حالت مستی و سر خوشی، بد رانندگی عمدی را شروع کرده به اینجا و آنجا میزنند تا اینکه تعدادی از جوانان روستایی واکنش نشان داده ضمن اعتراض هشدار میدهند و ادامه کارهای تحریک آمیز آنها می کشد باینکه آنها را تا روستای شان دنبال کنند. اما در راه بازگشت وسیله نقلیه یکی از آن جوانان ترکمن خراب می شود. او به تقاضای کمک دیگران جواب رد داده می گوید خودش میتواند مشکل را برطرف کند. ولی وقتی تنها میماند آن برادران قلدر منش زابلی بسراغ اش آمده به قصد کشت کتک می زنند ونیز به وسیله نقلیه اش هم باهرچه گیرشان میاد تا حد اوراق شدن ضربه میزنند. بالاخره والدین جوان ترکمن مطلع شده بطرف روستای زابلی میروند ولی آن برادران بزهکار، بجای گفتگو آن پدر و مادر را هم با فحشاهی بطور وحشیانه کتک می زنند.

درنتیجه اهالی روستا پس از کسب اطلاع از ماجرا تجمع میکنند. ازمیان آنها  تعداد قابل توجهی بهمراه ریش سفیدان برای گفتگو با بزرگان زابلی ها براه می افتند. ولی موقع نزدیک شدن به محل سکونت زابلیها با تیراندازی با تفنگ ساچمه ای مواجه شده تعداد زیادی زخمی می شوند. باین ترتیب کار به درگیری اهالی ترکمن و زابلی دو روستا  منجر می شود. ترکمنها  به مقر نیروی انتظامی مراجعه کرده خواستار رسیدگی  می شوند. ولی انتظامات نیز با تیر اندازی زابلی ها مواجه می شوند وکار به حمله یگان های ویژه ی ضد اغتشاش می کشد. باین ترتیب با مستقر شدن یگانهای ضد شورش درآن بخش از شهرستان آق قلا  شرایط حکومت نظامی برقرار می شود.

 

کانون فرهنگی و سیاسی ترکمن صحرا

سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا

جمعه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ 

نویسنده: مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا- آلمان 

منبع: 
نشریه الکترونیکی مدافعان "حقوق بشر ترکمنصحرا" - آلمان

افزودن نظر جدید