به یاد و نام فداییان جان‌باختهٔ خلق!

به یاد و نام فداییان جان‌باختهٔ خلق!
به مناسبت ۸ تیر، روز جان‌باختگان فدایی

۸ تیر روز جان‌باختگان سازمان ما و همهٔ جنبش فداییان خلق ایران است.
روز سه‌شنبه، ۸ تیر ۱۳۵۵ رفیق حمید اشرف، رهبر سازمان در کنار دیگر اعضای مرکزیت سازمان و چند رفیق دیگر از چریک‌های فدایی خلق پس از نبردی سنگین و نابرابر با خیل عظیمی از نیروهای امنیتی – اطلاعاتی – نظامی شاه کودتا، جان باخت. کشتار رفیق حمید و مرکزیت سازمان فصل ختام تلخ یورش دامنه‌دار دستگاه سرکوب محمدرضاشاهی به سازمان بود که از آغاز سال ۱۳۵۵ آغاز شده بود.

به پاس نقش و جای‌گاه حمید اشرف در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، مرکزیت سازمان روز جان‌باختن او را به عنوان روز جان‌باختگان فدایی برگزید.

در طول بیش از پنج دهه که از هستی جنبش ما می‌گذرد، شمار زیادی از فداییان خلق در راه آرمان‌های والای انسانی آزادی و داد جان بر سر رزم گذاشته‌اند. فداییان خلق در جای جای میهن‌مان، در اقصی نقاط ایران، در جریان روی‌داد حماسی سیاهکل، در نبردهای خیابانی، در خانه‌های تیمی، در شکنجه‌گاه‌های نظام سلطنتی پهلوی و حکومت ولایی جمهوری اسلامی، در برابر جوخه‌های اعدام، بر سر چوبه‌های دار، در جبهه‌های دفاع از آب و خاک کهن مادری و پدری و به دست دسته‌های آدم‌کش وابسته به نظام جمهوری اسلامی جان باخته‌اند.

رفقای ما، زنان و مردان فدایی، با باور به آزادی میهن از قیود وابستگی و با ایمان ناگسستنی به آرمان برچیدن استثمار،  پای در راه رزمی بی‌امان و تا پای جان گذاشتند و بی‌چشم‌داشت هستی خود را سرمایهٔ این رزم بزرگ نهادند.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در روز جان‌باختگان فدایی با احترام، به یکایک فداییان جان‌باختهٔ خلق درود می‌فرستد و نام و یاد آنان را بزرگ می‌دارد.


چهارشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۱ (۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید