افعانستان..؟

 

اجمل جان حقیقی  یکی از برنامه سازان  یوتیوب و مدلینگ افغانستان با همکارانش توسط طالبان در کابل  دستگیر و مجبور به اعترافات اجباری  شدند.

اجمل جان حقیقتی به این اعتراف کرد که در برنامه‌های یوتیوبی خود عامل توهین به قرآن و اشاعه‌ی فساد به دستور رهبران جمهوریت «حکام رژیم قبل» بوده است، طرفداران آزادی رسانه را در وحشت فرو برد. قابل توجه که: دفاع بی قید و شرط از آزادی و برابری جنسیتی از نظر رهبران مذهبی اشاعه‌ی فساد است...

لازم به یاد آوری است که گرفتن اعترافات اجباری از دستگیر شدگان جز سنت های  رهبران اسلامی است و سردمدار سیستم تواب سازی، حکومت اسلامی ایران است که این سنت تبدیل به سنت‌های احزاب مذهبی و حکومتهای اسلامی در منطقه هم شده است.با باز گشت آیت الله خمینی از فرانسه‌ به ایران، انقلابی که غربی‌ها بر علیه شوروي سازمان  داده بودند، بدون اغراق بزرگترین ضربت برای بازگشت جهان متمدن به دنیای غیر انسانی و مرگ شعور برابری بود 

 یعنی با سقوط  اخلاق انسانی، دامن زدن‌  به جنگهای قومی و مذهبی در سطح  جهان، رشد ملی‌گرایی و قومپرستی رادیکال،  و گرایشات مذهبی ، وحشت به جوامع بشری سایه انداخته اند.

غربی ها  آیت الله خمینی را روی دست گرفتند تا ترس جهان سرمایه را از رویا ی سوسیالیزم و آزادی کارگران کاهش دهند. به همین دلیل ۴۳ سال روز گار مردم افغانستان و ایران در جنهم مذهب سیاه شده و در جهان بعد از فروپاشی شوروی، با انقلابات مخملی در سطح جهان رویای آزادی و امنیت مردم را به یاس و ناامیدی تبدیل کردند. مردم را در دریای جهل مذهب غرق ساختند  و با دریای خونی که از اعدام  کمونیستها،  بعد از قدرت گیری حکومت اسلامی براه انداختند انقلاب مردمی ایران را در هم شکستند.

۱۶ژونیه ۲۰۲۲میلادی 

افزودن نظر جدید