گفتار هفته - مسئولیت فرماندهان و اطاعت کورکورانه

 گفتار هفته از سلسله برنامه های هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه به دادگاه حمید نوری و چرایی صدور احکام حبس ابد برای جرائم مورد استناد دادستانی سوئد اختصاص دارد.

 

گودرز اقتداری امروز میهمان جلسه تلگرامی این یکشنبه شب ۲ مرداد ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران نیز بود.

موضوع جلسه: «کشتار های دهه شصت، دکترین اطاعت کورکورانه و مسئولیت آمران»

میهمان: گودرز اقتداری ، تحلیلگر و فعال سیاسی چپ لینک گروه : https://t.me/+rC-StPOeVZ84N2Ix

سوالات مطرح شده در جلسه با دکتر گودرز اقتداری    

 • درود رفیق گودرز عزیز - چطور میتوان جامعه جهانی را متوجه جنایتهایی مانند کشتار ۶۷ و جنایتهای دهه شصت در ایران کرد و در عین حال از سوء استفاده حکومتها از این مساله برای ایجاد فشار بیشتر به مردم میهن مان جلوگیری کرد؟
 • رفیق اقتداری -تاثیرات  احتمالی محاکمه یکی از عاملین کشتار 1367 بر سیاست های جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید  ؟ استمرار  آگاهی رسانی در باره این جنایت "تا چه حد می تواند  بر حذف هرگونه خشونت و تروریسم دولتی در رژیم ایران تاثیر گذار باشد؟
 • لطفا در مورد تفاوت دادخواهی و خونخواهی یا انتقام توضیح دهید . از نظر شما جنبش دادخواهی یعنی چه ؟
 • تجربه کار تحقیقی  روانشناسی که در مورد هولوکاست و  پیروی از اتوریته کار کرد ، استانلی میلگرم ، نشان داد که به طور عمومی وقتی اتوریته فرمان دهنده پذیرفته می شود اکثریت مردم فرمان او را اطاعت می کنند - و جرات نافرمانی ندارند.  با توجه به تصویر قدسی و خاصی که برای رهبری جمهوری اسلامی ایجاد شده بود به نظر شما نامه ای که از او در رابطه با تایید اعدام زندانیان سیاسی سال ۶۷ وجود دارد چه تاثیری روی دیگران داشته؟
 • آیا به نظر شما تا این رژیم بر میهن ما حاکم است امکان تشکیل دادگاهی در مورد کشتار سال ۶۷ وجود دارد ؟
 • با توجه به مدارک منتشر شده در bbc همکاری انگلستان با بخشی از قدرتمندان ایران و نهادهای امنیتی خاص در ایران برای سرکوب و دستگیری رهبران و نیروهای چپ در ایران وجود داشته. با توجه به اینکه غرب همواره در کشورهای مختلف با کودتاها و روش‌های مختلف در کشتارهای وسیع نیروهای چپ نقش اصلی را داشته، و با توجه به اینکه در کشتار 67 بی هیچ بیان و دلیلی کل رهبری حزب و جمعی از بدنه سایر نیروهای چپ اعدام می شوند، چطور می شود خواسته های پنهان نهادهای امنیتی غربی را در این کشتار لااقل برای افکار عمومی جهان مطرح کرد؟
 • رفیق گودرز گرامی باتوجه به اشاره شما به دهکده مایلای درویتنام که به آتش کشیده شد، آیا تاکنون از اقدام جنایتکارانه دهکده" قارنا" درکردستان که شبیه همان اقدام ستوان کالی وشاید شدیدتر بود، چرادریک دادگاه نظیر مطرح نشده؟
 • ولی از نظر روانشناسا ن کار تحقیقی میلگرم بسیار مهم است و آن بعد ها دوباره تایید شده و ربطی به اعتقادات مذهبی ندارد - آزمایش کت سفید نشان میدهد که کسی کت لب ( لباس آزمایشگاه )- یا یونیفرم دکترها ) را که پوشیده باشد دیگران به حرف او گوش خواهند کرد و از او پیروی خواهند کرد - فکر نمیکنید باید این جنبه روانی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد ؟
 • درمورد کشتار ۶۷ خمینی آمر اصلی این جنایت بود ودرنامه به هیئت مرگ تاکید میکند که هرچه سریعتر حکم اعدام درمورد آنها که سر موضع هستند بدون مماشت اجراشود، هرچند اوزنده نیست بدون اینکه گروه مرگ وسایر عاملین ازجنایت مبرا نیستند، آیا حتی پس ازمرگ نمیتوان آمراصلی این جنایت بزرگ را موردمحاکمه قرارداد وبامحکومیت بنیانگذار نظام، کل نظام حاکم را بیشتر از آنچه رسوا وفاقد پرنسیپ انسانی است، اقدامات ضد بشری اش بشتر در کل جهان افشا شود.
 • جمهوری اسلامی از همان ابتدای دهه شصت به این بهانه که فاز ' فاز نظامیه ( مجاهدین خلق  عملیات نظامی را مطرح و عمل میکردند ) شروع به اعدام و کشتار مخالفین کرد و در این بین برخی از گروهها و احزاب هم به بهانه مبارزه ضد امپرلیستی رژیم و یا هرگونه مخالفت و مبارزه با رژیم را در راستای ضد انقلاب و همراهی با کودتا گران طرفدار رژیم دیکتاتوری پهلوی میدانستند که با همین تحلیل ' یا این اعدامها و نسل کشی ها را تائید میکردند و یا سکوت پیشه کرده بودند و حتی احزاب کمونیست و دولتهای به اصطلاح سوسیالیستی نیز کوچکترین اقدام ( حتی بعد از هجوم  و اعدام رهبران و برخی اعصا  حزب توده و اکثریت ) و یا اعتراضی به این بگیر و ببندها و اعدامها و نسل کشی ها نکردند. ایا این دلایل میتواند عامران و مجریان این نسل کشی را از دادگاهی شدن مبرا کند؟؟!!
 • لطفا نظرتان را در رابطه با لایحه تصویب شده مجلس بلژیک مبنی بر تبادل مجرمین را بفرمایید. این لایحه و استفاده از  واژه مجرم در رابطه با  کدام مجرمین است و آیا این تبادل زندانیان، ممکن است فعالین سیاسی را هم شامل شود؟ تبعات منفی و مثبت چنین قانونی چه می‌تواند باشد؟
 • اهمیت و نقش درک پدیده کت سفید  و آزمایش میلگرم این است که توجه داشته باشیم  درجه جرم افرادی که اطاعت میکنند و افرادی که مقتدر هستند و دیگران را به شکلی به اطاعت وادار میکنند نمیتواند یکسان تلقی شود - این مساله برای reconciliation یا یک جور هم حسی میهنی که میتواند جلوی انتقام گیری ها را بگیرد مهم است
 • دستاوردهای علوم  روانشناسی و عصب شناسی نشان میدهد که تروما حتی دی ان ا آدمها را تغییر می دهد و نسلهای بعدی را هم تحت تاثیر قرار می دهد - شما تاثیرات کشتارهای دهه سیاه شصت را روی کسانی که آن تروما را تجربه کردند چگونه می بینید ؟ آیا این اختلافات و مشکلات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی تا حدی به آن تروما ها مربوط میشود ؟
 • لطفا نظرتان را در رابطه با لایحه تصویب شده مجلس بلژیک مبنی بر تبادل مجرمین را بفرمایید. این لایحه و استفاده از  واژه مجرم در رابطه با  کدام مجرمین است و آیا این تبادل زندانیان، ممکن است فعالین سیاسی را هم شامل شود؟ تبعات منفی و مثبت چنین قانونی چه می‌تواند باشد؟
 • اهمیت و نقش درک پدیده کت سفید  و آزمایش میلگرم این است که توجه داشته باشیم  درجه جرم افرادی که اطاعت میکنند و افرادی که مقتدر هستند و دیگران را به شکلی به اطاعت وادار میکنند نمیتواند یکسان تلقی شود - این مساله برای reconciliation یا یک جور هم حسی میهنی که میتواند جلوی انتقام گیری ها را بگیرد مهم است
 • دستاوردهای علوم  روانشناسی و عصب شناسی نشان میدهد که تروما حتی دی ان ا آدمها را تغییر می دهد و نسلهای بعدی را هم تحت تاثیر قرار می دهد - شما تاثیرات کشتارهای دهه سیاه شصت را روی کسانی که آن تروما را تجربه کردند چگونه می بینید ؟ آیا این اختلافات و مشکلات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی تا حدی به آن تروما ها مربوط میشود ؟
 • دلیل اینکه دادگاه سوئد جنایت را جنایت جنگی خواند به این مربوط نمیشد که در غیر آنصورت قدرت و امکان برگزاری آن محاکمه را نداشت ؟ یعنی فقط در مورد جنایت جنگی یک کشوری فردی از کشور دیگری را می تواند محاکمه کند - اینطور نیست ؟
 • اگر در یک کشور میشود  شهروندان کشور دیگری را محاکمه کرد چرا آسانژ را مثلا در سوئد یا کشور دیگری جز آمریکا محاکمه نمیکنند؟  یا چرا بوش تا به حال در کشورهای دیگر محاکمه نشده؟
 • مقررات امکان تبادل زندانی با هر انگیزه ای برای دولت ها  می تواند انجام شود . اما ساز و کارهای بین المللی و تصویب کنوانسیونها از سوی سازمان ملل می تواند تبعات منفی این تبادلات را کاهش دهد . آیا سازمان های سیاسی نمی توانند از سازمان ملل بخواهند کنوانسیون هایی که جنبه ضمانت پیشگیرانه برای سوء استفاده هایی که هر دولتی انجام بدهد ، تصویب کند؟

 

افزودن نظر جدید