ترامپ چرا اسناد را تحویل نداد؟

 

 

گفتار هفته از سلسله برنامه های هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه به بازرسی پلیس فدرال آمریکا اف بی آی از ویلای ترامپ رییس جمهور سابق واقع در فلوریدا اختصاص دارد. در آمریکا رسم بر این است که بعد از انقضای دوره ریاست جمهوری کلیه اسناد ،مدارک و مکاتبات رئیس جمهر در اختیار موسسه ای برای طبقه بندی، حفظ و نگهداری گذاشته می شود. آقای ترامپ ظاهرا بخشی از این مدارک را در خانه خود نگهداری و از تحویل آنها به موسسه مزبور خوداری کرده و بالاخره با مداخله پلیس فدرال به این اسناد دست یافته اند که این موضوع برای ایرانیان یآداور جمع آوری اسناد وزارت اطلاعات توسط احمدی نژاد می باشد

 

 

 

افزودن نظر جدید