شرکت در جشن بین‌المللی روزنامهٔ اومانیته!

شرکت در جشن بین‌المللی روزنامهٔ اومانیته!

در راه صلح، آزادی، حقوق بشر، مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی!

هم‌میهنان، دوستان، رفقای عزیز!

امسال نیز سازمان ما در جشن بین‌المللی شناخته‌شده روزنامهٔ اومانیته شرکت خواهد کرد!
شعار مرکزی سازمان برای جشن امسال چنین است:
پاینده باد همبستگی بین‌المللی در راه صلح، آزادی، حقوق بشر، مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی!

ما در دهکدهٔ جهانی جشن اومانیتهٔ امسال غرفه‌ای در اختیار داریم و طی سه روز برگزاری جشن در روزهای جمعه، شنبه و یک‌شنبه، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ شهریور (۹، ۱۰ و ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی) با تدارکات گوناگون و برنامه‌های متنوع از میهمانان جشن در دهکدهٔ جهانی پذیرایی خواهیم کرد.

از غرفهٔ ما دیدن کنید!

 

   پاینده باد همبستگی بین‌المللی!

   ! Vive la Solidarité Internationale
    !Long live International Solidarity


پنج‌شنبه، ۱۰ شهوریور ۱۴۰۱ (۱ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی)
گروه کار امور بین‌الملل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

جشن اومانیته - فارسی


اومانیته - فرانسوی


اومانیته- انگلیسی

افزودن نظر جدید