برجام، بی سرانجام

گفتار هفته از سلسله برنامه های هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه پیرامون مسئله بی پایان مذاکرات برجام ، وبنظر میرسد که گفتگوهای اخیر هم بی نتیجه خواهد بود. سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه طی اطلاعیه مشترکی بی نتیجه ماندن مذاکرات را به گردن جمهوری اسلامی انداخته اند و ادعا می کنند که جمهوری اسلامی در دقایق ۹۰ با پیش کشیدن پیشنهادات جدید، مذاکرات را به بن بست می کشد. از طرف دیگر زیاده خواهی طرف آمریکایی که خود از توافق های قبلی خارج شده و انتظار بی جای این که، جمهوری اسلامی به همان نقطه توافق قبلی برگردد منطقی بنظر نمی رسد. جمهوری اسلامی اکنون در مسئله انرژی اتمی در سطح بالاتری از زمان توافق پیشین قرار دارد ، و اگر بخواهد تن به توافق جدیدی بدهد ، طبعا درخواست امتیازات بهتری دارد. .

افزودن نظر جدید