این ناله ها فریاد می گردد

ذهن بیمار فرسوده و منافع طبقاتی برنامه ریزان نظام موجب شده آنان ازآنچه  در بطن جامعه می گذرد بیگانه شوند .آنان لحظه را می بینند، نه روند را، به فکر جمع کردن صورت مسئله هستند نه حل آن. گمان می کنند با تکیه به جهل و نادانی وبا حمایت یک مشت مداح و غارتگران ثنا گو و چنگ زدن به اعتقادت و مناسک دینی مردم، تا ابد می توانند این وضعیت را ادامه دهند. .و ظلم و ستم را شامل مرور زمان کنند. و ازیادها بزدایند .

جمع بندی برخورد حامیان نظام به قتل مظلومانه مهسا امینی عمق نافهمی و نادانی آنان را نسبت به وضع موجود به نمایش گذاشت و نشان داد که اینها هیچ از تاریخ نیاموخته اند.( نباید تسلیم فضا سازی رسانه ای شد. و با حدت و شدت باید راه خود را ادامه دهیم که دو روز دیگر این موج فرو خواهد نشست ) این جوهر درک حاکمان از واقعه ای است که اتفاق افتاده. همین فهم بیمارگونه نظام های استبدادی است که پاشنه آشیل فروپاشی آنها می گردد. دیکتاتورها زمانی صدای مردم را می شنوند که دیر شده است .
 
جمهوری اسلامی تکه تکه در حال فرو پاشی است. نظامهای توتالیتر یکباره نمی ریزند بلکه قسمت به قسمت فرو می ریزند. ولی خود فریبی قدرت  تشخیص را از قدرت طلبان گرفته و خود را بخواب غفلت زده اند. .سالهاست جمهوری اسلامی دیگر توان بسیج مردم را زیر چتر شعارهای سیاسی خود، از دست داده و قادر نیست تحت لوای شعارهای سیاسی خود بخش کوچک جامعه را با خود همراه کنند. نا چارند دست به فریب و حیله بزنند و به خاطر همین  دخیل بسته به مداحان نوحه خوان ها و غارتگران تا بتوانند برای خود حامی بسازند و با موج سواری روی مناسک و آیین های مذهبی از قبیل عاشورا و اربعین .....خود را به شکلی باز تولید نمایند و مشروعیت پیدا کنند.
 
 امروز مداحان و اختلاس گران به دو بازوی حمایتی نظام تبدیل شده اند. نظام دچار توهم و خود فریبی شده است از حقیقت جامعه درک درستی ندارد. به خاطر همین خود زنی می کند .از خشم و اعتراضات مردم درک درستی ندارد و همه اینها را گذرا می داند. غافل از اینکه که هربار اعتراض عمومی و ملی شکل می گیرد بخشی از نظام فرو می ریزد. برای نمونه آبان ۹۸ چنان پایه های مشروعیت نظام را متزلزل کرد که دیگر هیچ وقت نمی تواند آنرا ترمیم کند.
 
امروز این ناله هایی که از هر گوشه ی سرزمین بلا زده ما بر می خیزد  به قول فرخی یزدی آهسته آهسته  رساتر خواهد شد. خون به ناحق ریخته  جذب زمین نمی شود جاری می شود و می پاشد به چهره کسانی که دست به جنایت زده اند. این خون در رگهای تاریخ جریان دارد و می جوشد تا چهره کریه مستبدین را آشکار  سازد.
آنان به غلط فکر می کنند این خشم و اعتراض بزودی فرو خواهد نشست. این احساس و هیجانی که از قتل مهسا امینی و سایر جانباختگان بیگناه بر خاست  دیر یا زود به شعور تبدیل خواهد شد و دودمان کسانی را که دستانشان به خون آلوده شده  بر باد خواهد داد.
 
دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱- ۱۹ سپتامبر۲۰۲۲
 


 

افزودن نظر جدید