از مبارزات مسالمت‌آمیز مردم بر علیه نیروهای سرکوب‌گر حکومت پشتیبانی می‌کنیم!

 

 از مبارزات مسالمت‌آمیز مردم بر علیه نیروهای سرکوب‌گر حکومت پشتیبانی می‌کنیم!

آن‌چه را که این روزها در کشورمان شاهدیم، اعتراض بخش وسیعی ازجامعهٔ ایران، از اقشار و طبقات مختلف، به ویژه اقشار بینابینی در بارهٔ سیاست‌های به شدت خشن حکومت است، که چند روز پیش موجب کشته شدن مهسا امینی، دختر هم‌وطن سقزی ما در تهران شد. مهسا امینی در بعد از ظهر روز دوشنبه، مورخ ۲۲ شهریور ماه ظاهراً به خاطر نوع پوشش خود توسط ماموران گشت ارشاد دستگیر و به مقر پلیس امنیت اخلاقی واقع درخیابان وزرا منتقل می‌شود.

 

شنیده‌ها حاکی است که او در فاصلهٔ میان دستگیری تا انتقال به ساختمان واقع درخیابان وزرا، مورد ضرب وجرح قرار گرفته است. تصاویر ویدیویی در محل این ساختمان حاکی از آن است که او در مقر پلیس امنیت اخلاقی زیر فشار روحی و روانی قرار گرفته و دفعتاً نقش بر زمین می‌شود و با انتقال به بیمارستان کسری متاسفانه چند روز بعد در بیمارستان فوت می‌کند. صرف نظر از میزان شدت عمل نیروهای گشت ارشاد با مهسا امینی، به طور قطع و یقین فوت او ناشی از رفتار خشن ماموران گشت ارشاد با اوبوده، و حکومت نمی‌تواند در این باره از خود سلب مسئولیت نماید.

 

جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موجب آزردگی وجدان عمومی جامعه و همبستگی بیشتر مردم بر علیه سیاست‌های خشن وسرکوب‌گر حکومت و هم‌دردی با خانوادهٔ مهسا شده است. یقیناً این اعتراضات گسترده که مسالمت‌آمیز و بدون خشونت انجام می‌گیرد، مورد حمایت همهٔ آزادی‌خواهان وعدالت‌طلبان است که برای تامین آزادی، عدالت و رعایت حقوق بشر مبارزه می‌کنند تا ریشه‌های ظلم و ستم و بیداد علیه مردم و به ویژه زنان را بخشکانند.

 

ما دراین مبارزهٔ مدنی، مسالمت‌آمیز و حق‌طلبانه در کنار زنان و مردان ایران زمین هستیم و از اعتراضات بر حق آنان و برچیده شدن بساط نهادهای سرکوب‌گر، ضد آزادی و عدالت حمایت می‌کنیم و باور داریم که امروز مبارزه برای آزادی، عدالت و حقوق بشر از مطالبات کانونی مردم است، که تا برچیده شدن بساط نهادهای سرکوب‌گر، ازجمله نهاد گشت ارشاد، می‌بایست حمایت و پشتیبانی شود.

 

گروه خرداد هوادار سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - داخل کشور

۳۰ شهریور ۱۴۰۱


افزودن نظر جدید