حقوق اتحادیه های کارگری حقوق بشر است

اطلاعیه آموزش بین الملل در حمایت از معترضان در خیابان واعضا و فعالین اتحادیه های صنفی ایران

آموزش بین‌الملل از مقامات حکومت ایران می‌خواهد در میان اعتراضات سراسری به حقوق بشر احترام بگذارند

منتشر شده در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ 

حقوق اتحادیه کارگری حقوق بشر است

آموزش بین‌الملل در همبستگی با معترضان شجاعی می‌ایستد که در سراسر ایران به خیابان‌ها می‌آیند و خواستار احترام به حقوق بشر توسط مقامات حکومتی هستند.

ماه‌هاست که معلمان، کارگران و اتحادیه‌های کارگری ایرانی از حق اساسی خود برای آزادی تجمع استفاده می‌کنند. مقامات  دولت ایران به جای گفتگو با تظاهرکنندگان، با سرکوب، خشونت و بازداشت پاسخ این معترضان را می دهند.

قتل فراقانونی اخیر مهسا امینی ۲۲ ساله که پس از دستگیری به اتهام عدم رعایت قوانین پوشش زنان در بازداشت پلیس جان باخت، تکان دهنده است. او یکی دیگر از قربانیان سرکوب مستمر و تبعیض سیستماتیک حکومت ایران علیه زنان و کارگران است.

آموزش بین‌الملل قاطعانه هرگونه آزار و اذیت دولتی در مورد فعالیت اتحادیه‌های کارگری را رد می‌کند و مجدداً بازداشت‌های خشونت‌آمیز معلمان سندیکایی را به سازمان بین‌المللی کار (ILO) گزارش خواهد کرد.

آموزش بین‌الملل همچنین با سازمان عفو بین‌الملل که اسماعیل عبدی، دبیرکل سابق انجمن صنفی معلمان تهران را به عنوان زندانی وجدان(اندیشه) پذیرفته است، در ارتباط است. عبدی از سال ۲۰۰۶ به اتهامات واهی «تبلیغ علیه نظام» در زندان است.

آموزش بین‌الملل همچنان از مقامات و دولت ایران می‌خواهد:

۱.فوراً همه اعضا و فعالین اتحادیه‌های کارگری را که در ارتباط با فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شده‌اند را آزاد کنید.

۲.تضمین و حمایت از حق آزادی تشکل و اجتماع برای همه شهروندان ضروری است.

آموزش بین‌المللی همچنان متعهد به مبارزه برای رعایت حقوق اساسی بشر برای کارگران در ایران است.

منبع: https://www.ei-ie.org/en/item/26885:iran-education-international-urges-a...

 

منبع: 
ٍEducation International
بخش: 

افزودن نظر جدید