# ژن - ژیان - آزادی

گفتار هفته از سلسله برنامه های هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه اختصاص به جنبش در حال جریان که بعد از دستگیری مهسا امینی توسط گشت ارشاد ، و در فاصله ای که او را برای ارشاد به مقر«نهی از منکر و امر به معروف» می بردند مورد ضرب و شتم قرار گرفته. مهسا در سالن ارشاد طبق تصاویر تلویزیونهای مدار بسته بیهوش می شود و پیکر بی جان او را به بیمارستان منقل و طبق شواهد موجود ، منجمله مسئولین بیمارستان کسری ، مهسا در بدو ورود به بیمارستان علائم حیاتی نداشته و در نهایت جان خود را از دست می دهد.

 

افزودن نظر جدید