همدردی جمعی از فعالین کارگری هفت تپه با خانواده مهسا امینی

به گزارش تلگرام بهمن دارالشفایی، اسماعیل بخشی از فعالین کارگری هفت تپه خبر از حضور جمعی از فعالین کارگری هفت تپه بر روی مزار زنده نام مهسا امینی و منزل ایشان جهت همدردی با خانواده داغدار ژینا امینی نمود.  

اسماعیل بخشی:

«حضور جمعی از فعالین کارگری هفت تپه بر روی مزار زنده نام مهسا امینی و منزل ایشان جهت همدردی با خانواده  داغدار  ژینا و  همچنین  اعلام  همبستگی  و اتحاد با مردم دردمند  و معترض و جان  به لب رسیده  امروز ایران.»

 

افزودن نظر جدید