گزارش نخستین نشست حضوری شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

گزارش نخستین نشست حضوری شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 اولین نشست حضوری شورای مرکزی دورهٔ نوزدهم در روزهای ۱۵ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ (۷ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۲) برگزار شد. این نشست در زمانی برگزار شد که کشورمان ایران در یکی از متحول‌ترین بازه‌های زمانی خود قرار دارد. جنبش مطالباتی مردم ما در ادامه جنبش‌ها و اعتراضات سال‌های اخیر، این بار با وسعتی بسیار فراتر، با قتل دختر ایران، مهسا (ژینا) امینی، آغاز و به سرعت به جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» فرارویید.

 نشست شورای مرکزی، ضمن رسیدگی به کلیهٔ موارد دستور خود، توجه ویژه‌ای به رویدادهایی که اکنون در کشور جریان دارد نموده و به همین جهت برای مهیا کردن امکان پیگیری، تحلیل و واکنش سریع نسبت به آنان، اقدام به بازبینی در سیستم مدیریتی خود کرده و پیشبرد آن را به عهدهٔ نهادهای مسئول سازمان قرار داد.

 هم‌چنین شورای مرکزی، جهت واکنش هر چه فعال‌تر سازمان نسبت به روندهای جاری کشور تصمیم گرفت تا با فراهم آوردن مشارکت هرچه بیشتر اعضا، هواداران و دوستان سازمان، بررسی برگزاری کنگرهٔ فوق‌العاده را در اولویت برنامه‌های پیش روی خود قرار دهد.

 

سه‌شنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۱ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی)

دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید