چاپ سه اثر از فرخ نعمت پور

چاپ سە اثر فرخ نعمت پور توسط نشر ٤٩ کتاب در سوئد دو رمان فارسی بە اسامی "سالهای جنگ" و "چنین گفت محمد"، همراە با یک کتاب کردی بە نام "بۆچی دەنووسین" (چرا می نویسیم)، بە قلم فرخ نعمت پور، توسط نشر '٤٩ کتاب' در سوئد چاپ و منتشر شدند. علاقمندان می توانند با مراجعە بە سایت این چاپخانە آثار مذکور را تهیە نمایند

برای تهیه کتابها اینجا را کلیک نمایید!
 

 

افزودن نظر جدید