خشونت علیه زنان مانع تحقق برابری، توسعه و صلح است.

خشونت علیه زنان مانع تحقق برابری، توسعه و صلح است.

خشونت علیه زنان، حقوق و آزادی‌های بنیادی آنان را نقض می‌کند.

فرصت‌ها برای رسیدن زنان به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه؛ از جمله با خشونت مداوم و رایج محدود می‌شود.

کشورها باید خشونت علیه زنان را محکوم کنند.

(بخشی از قطعنامهٔ بین‌المللی منع خشونت علیه زنان)

گروه کار تبلیغات و مجازی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به منظور پاسداشت و بزرگداشت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۴ آذر۱۴۰۱ مجموعه مصاحبه‌هایی با رفقای فعال چپ و نیز فعال در حوزهٔ زنان انجام داده که به سمع و نظرتان می‌رسانیم. برای رسیدن به صفحهٔ حاوی مصاحبه بر روی اسامی فشار دهید!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

افزودن نظر جدید