به مناسبت روز جهانی «منع خشونت علیه زنان»-مصاحبه با رفیق شعله زمینی فعال حقوق بشر

خشونت علیه زنان مانع تحقق برابری، توسعه و صلح است.

خشونت علیه زنان، حقوق و آزادی‌های بنیادی آنان را نقض می کند.

فرصت ها برای رسیدن زنان به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه؛ از جمله با خشونت مداوم و رایج محدود می شود.

کشورها باید خشونت علیه زنان را محکوم کنند.

(بخشی از قطعنامه بین المللی منع خشونت علیه زنان)

گروه تبلیغات و مجازی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به منظور پاسداشت و بزرگداشت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۴ آذر۱۴۰۱ مجموعه مصاحبه هایی با رفقای فعال چپ و نیز فعال در حوزه زنان انجام داده که به سمع و نظرتان می رسانیم. برای رسیدن به صفحه حاوی مصاحبه بر روی اسامی فشار دهید:

گروه کار تبلیغات و مجازی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

معرفی مصاحبه‌شوندگان:

 

مصاحبه با رفیق شعله زمینی:

افزودن نظر جدید