۱۶ آذر روز دانشجو

۱۶ آذر روز داشجو همواره خاری در چشم رژیم پهلوی و حکومت اسلامی بوده است. خاطره جانبازی احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ‌نیاهرگز از حافظه مردم ایران پاک نخواهد شد و یادشان جاودانه‌باد!