در بزرگ‌داشت ١۶ آذر، روز دانشجو، و در تقدیر از جنبش دانشجویی، پیشگامان آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی!

بار دگر شانزدهم آذر آمد …

شانزدهم آذر یادمان نقطهٔ عطفی در تاریخ مبارزات  دانشجویان میهن‌مان است. نزدیک به هفتاد سال پیش در چنین روزی، شانزدهم آذر ۱۳۳۲، در فضای تلخ و سیاه پس از کودتای آمریکایی - انگلیسی، دانشجویان مطلع شدند که ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری وقت آمریکا عازم ایران است تا نتیجهٔ خیانت بزرگ در حق ملت ایران را از نزدیک بررسی کند.

غریو شعارهای  ضدآمریکایی و ضدحکومتی دانشجویان از فضای دانشگاه در خیابان‌ها پیچیده بود. این‌جا بود که گارد امنیتی وارد دانشگاه شد و در حرکتی که به لحاظ خشونت و رسوایی در تاریخ نظیر نداشت، دانشجویان را به گلوله بست. احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا سه تن از دانشجویان دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران در خون خود غوطه‌ور شدند و به شهدای راه آزادی پیوستند و این روز را در تقویم تاریخ جاودان ساختند.

دریغا که با سرنگونی رژیم پهلوی نه مبارزات دانشجویی به پایان رسید و نه دانشجوکشی. امسال نیز در شرایطی به بزرگ‌داشت این روز برمی‌خیزیم که بیش از دو ماه است که دانشجویان ایرانی در پیوند با مطالبات مردم میهن‌شان درگیر مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی هستند.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
گروه تبلیغات و رسانه  افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها