احکام اعدام و اجرا را متوقف کنید!

نسرین ستوده و سید محمد سیف‌زاده دو فعال حقوق بشردر اعتراض به احکام صادره اعدام، توسط دادگاهای انقلاب برای بازداشت شدگان اخیر خیزش «زن، زندگی، آزادی» نامه‌ای در تاریخ ۱۴ آذر منتشر کرده‌‌اند.
متن کامل نامه بشرح زیر است:

دوستان و فعالان حقوق بشر
ملت شریف ایران

همچنانکه می دانید، طی دوماه و نیم گذشته پس از خیزش مردم در اثر اقدامات غیر قانونی مکرر مامورانی که باید حافظ و نگهبان قانون می شدند، تعداد زیادی از هموطنان مان بازداشت و روانه ی زندان شده اند.همچنانکه می دانید این افراد از حق قانونی خود،حق اجتماعات و راهپیمایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، استفاده کرده‌اند. اما اکنون نه تنها در خیابان یا بازداشتگاه ها مورد اذیت و آزار غیر قانونی قرار می گیرند، بلکه سایه ی هولناک احکام اعدام نیز بر سر آن ها سنگینی می کند.

از آنجا که اکثر این افراد در دادگاه های انقلاب محکوم شده اند که فاقد وجاهت قانونی هستند و از آنجا که این افراد از حق داشتن وکیل مستقل محروم بوده اند و همچنین به دلیل فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بی‌طرف نبودن قضات رسیدگی کننده، احکام صادره به هیچوجه قانونی و قابل دفاع نیستند. بویژه آنکه حق حیات تعدادی از هموطنان مان را وجه المصالحه ی قدرت حاکم قرار داده اند.

همچنانکه بسیاری از وکلا و فعالان مدنی در سراسر دنیا خواسته اند، ما امضا کنندگان این نامه نیز، به عنوان کسانی که طعم تلخ زندان را چشیده ایم  و دغدغه ای جز رعایت حقوق انسان ها نداریم، رئیس فعلی قوه قضائیه را که در حال حاضر قدرت اعمال حاکمیت در این قوه را در اختیار خود قرار داده است، با وظایف قانونی اش روبرو می کنیم و ضمن تاکید بر ازادی بی قید و شرط کلیه ی بازداشت شدگان، اکیدا می خواهیم تا ضمن جلوگیری از هرنوع اقدام غیر قانونی و ادامه ی بازداشت معترضان ، به ویژه این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچیک از هموطنان مان اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمی گیرند.

چنین اطمینانی می تواند در آینده ی ایران نقش به سزایی در پایان دادن به مجازات اعدام و هر نوع مجازات سالب زندگی انسان ها ایفا نماید و آغازی باشد بر پایان دادن به مجازاتی که در سراسر دنیا مطرود شده است.

نسرین ستوده، سید محمد سیف زاده

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

 

افزودن نظر جدید