باز هم اخباری از دانشگاه شیراز و دستگیریهای دیگر فعالین جنبش دانشجویی در کشور

شيراز
هنوز زمان زيادی از خبر دستگيری "يونس ميرحسينی" نگذشته بود، که خبر اعتصاب غذای او در بازداشت، اوضاع را بغرنجتر کرد. هنوز خبر اعتصاب غذا کاملاً منتشر نشده بود که دستگيری همسر يونس و نبود کوچکترين خبری از او، جو متشنج و پليسی دانشگاه شيراز را برجسته تر کرد.
بنا به گفته يکی از فعالين دانشجويی شيراز "در روزهايی که دانشجويان دانشگاه شيراز تحت شديدترين فشارهای امنيتی و اطلاعاتی هستند و کوچکترين تحرک و تجمعی، حتی ايستادن دو نفره، سرکوب و پراکنده می شود، جو بسيار سنگين و خفقان آوری حاکم است. در فضای امنيتی دانشگاه، حضور برهنه نيروهای امنيتی مختلف در فضای عمومی دانشگاه و ارعاب متناوب دانشجويان عادی و عدم امکان برگزاری اعتراضات گسترده، می خواهيم که بهر نحوی ما را حمايت کنيد و يونس را فراموش نکنيد".

بازداشت يونس ميرحسينی يکی از دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شيراز از وضعيت او و روند پیگيری پرونده و قاضی پرونده هيچ اطلاعی در دست نيست. با توجه به اين كه ميرحسينی پيش از بازداشت اعلام كرده بود كه 72 ساعت پس از بازداشت دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد و نظر به اين كه او از بيماری كوليت (زخم روده بزرگ) رنج می برد، نگرانيها نسبت به وضعيت جسمانی ميرحسينی روزبه روز افزايش می يابد. لازم به ذکر است که يونس مير حسينی سال گذشته نيز در جريان دستگيری گسترده دانشجويان در آذر ماه بازداشت و سپس به 3 سال حبس تعليقی محکوم شد که احتمال می رود حکم سنگين 3 سال زندان برای وی به اجرا گذاشته شود.

وزارت اطلاعات در اقدامی عجيب و برای جلوگيری از ارسال سريع اخبار سرکوب، کافی نت دانشگاه را بسته و قطع کرده است. شاهکار ديگر آنها اين بود که در هنگام دستگيری "اسماعيل جليلوند" از فعالين دانشجويی دانشگاه شيراز و مديرمسول نشريه دانشجويی عصيان در منزل وی، بسياری از وسايل شخصی، کامپيوتر و وسايل شخصی همسر او را نيز برده اند. در مورد آزادی جليلوند با وجود ابلاغ قرار کفالت ولی خبری از آزادی و حتی خود وی نيست. با وجود احتمال شکنجه های جسمی و روحی بسيار بر وی، ممنوع الملاقات شدن حتی همسرش، نگرانی دانشجويان دانشگاه شيراز افزايش يافته است. احتمالاً دليل بازداشت او اعتراضش به احمدی نژاد و قاسم روانبخش، يکی از طرفداران سرسخت احمدی نژاد و شاگرد ارشد مصباح يزدی، است.

لقمان قديری هم که در دور اول بازداشتهای اطلاعات دستگير شده بود، به دانشگاه ممنوع الورود شد و او را از دانشگاه بيرون کردند و حتی در يک مورد برای جلوگيری از ورود کاظم رضايی دانشجوی دانشگاه شيراز، انتظامات دانشگاه شيراز به پليس 110 متوسل شد.

جو به شدت امنيتی است و نيروهای حراست و اطلاعات در درون و بيرون دانشگاه بشدت به ارعاب دانشجويان مشغول اند و از هر تجمعی حتی دو نفره ممانعت می کنند. در تازه ترين اقدام حتی دانشجويانی را که با هم در باغ ارم بودند، بيرون و پراکنده کردند.

 

از تهران و اصفهان
محمد پورعبدالله دانشجوی دانشکده شيمی دانشگاه تهران در پی حمله نيروهای امنيتی به منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد. او تاکنون هيچ تماسی با خانواده اش نداشته و از وضع سلامتی وی هيچ اطلاعی در دست نيست. محمد پورعبدالله و خانواده اش پيش از اين بارها از سوی مأموران وزارت اطلاعات به صورت تلفنی مورد تهديد قرار گرفته بودند. محمد پورعبدالله در دی ماه سال گذشته نيز به همراه چند تن ديگر از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب بازداشت شده بود و قرار بود سوم اسفند ماه امسال برای بررسی اتهامش به دادگاه انقلاب تهران برود.

همچنين عليرضا داودی، از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاه اصفهان، توسط نيروهای اطلاعاتی در منزل شخصی دستگير و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

مأموران لباس شخصی پس از انتقال عليرضا داودی به تفتيش منزل شخصی نامبرده پرداخته و بعضی از وسايل و کتابهای نامبرده را ضبط کرده اند. از وضعيت کنونی عليرضا داودی و مکان نگهداری وی اطلاعی در دست نيست.

 

موج سرکوبی دوباره در همدان
مجموعه فعالان دانشجويی دانشگاه های همدان در پی حکم سنگين و ناعادلانه ۷۸ ماه زندان برای محمد صيادی، سياوش حاتم و امين نظری و همچنين اعمال فشار بر ساير فعالان در شيراز، مازندران، کردستان و تهران خواهان موضعگيری شفاف فعالان سياسی و مدنی کشور در ارتباط با موج جديد سرکوب دانشجويان و به خصوص حکم ناعادلانه ۷۸ ماه زندان برای محمد صيادی هستند.

از اینجا و آنجا
حسين ترکاشوند، مجيد توکلی، اسماعيل سلمانپور و وحيد دانشيار از فعالان دانشگاه اميرکبير و عضو انجمن اسلامی دانشجويان، در مقابل حسينيه ارشاد دستگير شدند.

اين چهار دانشجو در جريان دخالت نيروهای امنيتی در ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مهندس بازرگان بازداشت شدند. اين مراسم که چندی پيش نيز از برگزاری آن ممانعت به عمل آمده بود، قرار بود در روز پنجشنبه ساعت 2:30 بعدازظهر برگزار شود.

پس از آن که نيروهای لباس شخصی و نيروهای انتظامی با تهديد و ارعاب سعی در متفرق کردن جمعيت داشتند، برخورد وحشيانه و توهين آميز آنان باعث ايجاد درگيریهايی ميان مردم و مأموران شد و در پی آن چهار دانشجوی دانشگاه اميرکبير به همراه جمعی ديگر از شرکت کنندگان بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

احسان مازندرانی، فعال دانشجويی و دانشجوی ترم آخر رشته خبرنگاری دانشکده خبر، از سوی کميته انضباطی دانشگاه جامع علمی- کاربردی به يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شد.

در طول اين هفته، محمدصادق چناری، فعال صنفی دانشجويی دانشکده خبر نيز به دو ترم محروميت از تحصيل بدون احتساب سنوات محکوم شده است. با صدور اين احکام ناعادلانه در ايام تعطيلی دانشگاه، روزهای آغاز ترم جديد تحصيلی در دانشکده خبر روزهای پرتنشی خواهد بود. دانشجويان اين دانشکده اعلام کردهاند که اجازه اجرای اين احکام را نخواهند داد.

محمدصادق چناری از ميان دانشجويان دانشکده خبر ۲ ترم تعليق خورد. با اين توهم مسئولان که صدای دانشجويان با تعليق و توبيخ و برخورد، خاموش میشود؛ حکمی که در ميانه تعطيلات بين دو ترم صادر شد و صادرکنندگان حکم، بر اين خيال بودهاند که دانشجويان فعلا در دانشگاه نيستند و اعتراضی نمیکنند.

موج جديد سرکوب فعالان دانشجويی که از سال قبل در تهران، روز دانشجوی امسال در مازندران و همدان آغاز و پس از آن در سناريوی سرکوب فعالان دانشگاه شيراز ادامه يافت و همچنان در کرمانشاه، کردستان و ... به شدت توسط نيروهای امنيتی- اطلاعاتی دنبال می شود، نشان از نوعی تمرکز نهادهای امنيتی برای سرکوب فعالان دانشجويی خارج از تهران که از حمايت رسانه ای کمتری برخوردارند، دارد.

موج جديد سرکوب فعالان دانشجويی که از سال قبل در تهران، روز دانشجوی امسال در مازندران و همدان آغاز و پس از آن در سناريوی سرکوب فعالان دانشگاه شيراز ادامه يافت و همچنان در کرمانشاه، کردستان و ... به شدت توسط نيروهای امنيتی- اطلاعاتی دنبال می شود، نشان از نوعی تمرکز نهادهای امنيتی برای سرکوب فعالان دانشجويی خارج از تهران که از حمايت رسانه ای کمتری برخوردارند، دارد.

افزودن نظر جدید