دعوت به آکسیون اعتراضی در بروکسل

آقای منوچهر متکی، وزیر امور خارجه حکومت جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ اول و دوم ژوئن با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار خواهند داشت. "مرکز اروپائی مطالعات سیاسی" بعنوان یکی از جریانات لابی اروپائی در روز چهارشنبه دوم ژوئن جلسه ای را در "هتل استانوپ" بروکسل، با آقای منوچهر متکی، سازماندهی کرده است. جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک، از عموم سازمان ها، احزاب و ایرانیان آزادیخواه و دمکرات ساکن بلژیک دعوت می کند که در تظاهرات قانونی که در برابر هتل استانوپ در تاریخ دوم ژوئن سازماندهی شده، شرکت کنند تا بلکه بتوانیم صدای مشترک و اعتراضی خود را به گوش افکار عمومی بلژیک برسانیم و بدین طریق به دیکتاتوری، اختناق و نقض شدید حقوق بشر در ایران اعتراض کنیم و در فرصت بوجود آمده خواهان قطع اعدام ها، آزادی تمام زندانیان سیاسی، قطع شکنجه و آزار و اذیت فعالین سیاسی و مدنی در ایران شویم. تلفن: (0) - 0032/476.551.832 آدرس: تظاهرات در روز چهارشنبه 2 ژوئن در خیابان کمرس پلاک 9 نزدیک مترو ترون در بروکسل از ساعت 07h45 صبح آغاز و تا ساعت 09h30 ادامه می یابد. Adresse : Rue du Commerce ; 9 1000 Bruxelles ( à côté de métro Trône) Quand : Le Mercredi 02/06/2010 entre 7h45 et 09h30

افزودن نظر جدید