بحث و گفتگو پیرامون

 سخنرانان: -آقای جمشید امیری – جبههمتحد بلوچستان ایران -آقای پرویز نویدی – سازمان اتحاد فدائیان (پژوهشگر ملیآذربایجان) -آقای شهريار نقشبندی – حزب دمکرات کردستان ايران -آقای عزیز بلوچ – شاعر و نویسندهٔ خلق بلوچ -آقای روشن – پژوهشگر مسائل ملیایران -آقای فرامرز بختیار – حزب اتّحاد بختیاری و لرستان (از کنگرهٔ ملیت ها) همراه با شعر و موسیقی ملیتهای ایران و در پايان تريبون آزاد: نقد و نظر حاضرين محترم

پژوهشگران و صاحب نظرانی که مايلند در اين رابطه اظهار نظر و يا سخنرانی کنند، می توانند با ما تماس بگيرند:   Tel: 0163 4548584

peace-for-iran@email.de به کوشش: جمعی از ايرانيان منطقه رور آلمان Ruhrgebiet زمان برگزاری: پنجشنبه 10.06.2010، ساعت17:00 محل برگزاری: Kreuzer-Saal 45356 Essen- Friedrich-Lange-Str. 3

افزودن نظر جدید