نمایش انزجاراز سنگسار در میدان ترافالگار لندن

با درود فراوان خدمت شما دست اندرکاران رسانه مردمی ...وتشکر از زحمات شبانه روزی شما عزیزان که با اطلاع رسانی و توسعه اخبار گامی بزرگ در تکامل جامعه بشری برمیدارید. به اطلاع شما عزیزان می رساند درراستای اعتراضات حقوق بشری نسبت به حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی کمیته بین الملی حمایت از حقوق دانشجویان و درویشان ایران شاخه لندن به همراه سازمان عفوبین الملل در نظر دارد نمایشی از سنگساربرای جلب افکار عمومی در میدان ترافالگاردر لندن اجرا کند از شما تقاضا داریم با پوشش خبری این کار حقوق بشری ما را در این امر یاری رسانید زمان: شنبه ۱۷ جولای ۲۰۱۰،از۱۱صبح تا ۴ بعد از ظهر مکان:میدان ترافالگارجنب اینترنشنال گالری در لندن  Mrs Zara Noorani Contact email: zaranoorani.9@gmail.com Tel: 07718535006 Web site : http://crssi.blogspot.com/ On behalf of the The International Committee in Defence of Students & Sufi in Iran Branch from London Canada Denmark Germany Holland Sweden USA UK

افزودن نظر جدید