اعلام اعتصاب غذا در همراهی با زندانیان سیاسی زندانهای ایران تا تحقق خواسته ها و پایان اعتصاب غذایشان

هم میهنان گرامی،

همزمان با بیست و دومین سالگرد فاجعه ملی کشتار جمعی زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ که بزرگترین حلقه از سلسله جنايات سی و دو ساله جمهوری اسلامی و نمونه بارز ديگری از «جنايت عليه بشريت» در چند دهه اخير محسوب می شود، همراه با هفده زندانی سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين، بهمن احمدی امویی، جعفراقدامی، ابراهیم (نادر) بابایی، بابک بردبار، علی پرویز، مجید توکلی، مجید دری، محمد حسین سهرابی راد، کیوان صمیمی، غلامحسین عرشی، پیمان کریمی آزاد، کوهیار گودرزی، حمیدرضا محمدی، علی ملیحی، عبدالله مومنی، ضیاء نبوی، حسین نورانی نژاد، که برای رسيدن به حداقل حقوق ناچيز در چهارچوب قوانين و مقررات زندان های رژيم، راهی به جز اعتصاب غذا نيافته اند و خانواده هایشان که با احساس مشترک با عزيزانشان، دست به اعتصاب غذا زده اند و همچنين رحيم رش، هموطن کرد ما که از روز پس از دستگيری خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندان مهاباد بيش از دو هفته است که در اعتصاب غذا به سر می برد و احسان عبده تبریزی، که پس از ۴ روز اعتصاب غذای خشک به بند ۳۵۰ اوين منتقل شده است و زندانيان ديگری که قبلا اعتصاب غذای خود را اعلام کرده بودند به خاطر قطع ارتباطات تماس و انتقالشان به سلول انفرادی، از تداوم يا قطع اعتصاب غذایشان، خبر تازه ای از ايشان در دسترس نيست، اعتصاب غذای خود را از روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه، سالروز مشروطيت آغاز می کنم و تا تحقق خواسته ها و پايان اعتصاب غذای آنان و عزيزانشان ادامه خواهم داد.

حسن نايب هاشم

دوازدهم مرداد ۱۳۸۹

افزودن نظر جدید