ما مانده ایم بر سر پیمان عشق و باز

در این آیین که با حضور نمایندگان احزاب وسازمانهای سیاسی ایران برگزار می گردد، آقای سراج الدین میردامادی فیلمی را به مناسبت همین روز تدارک دیده است که آنرا به نمایش خواهد گذاشت. حضور هم میهنان گرامی، بر غنای این گردهمایی خواهد افزود

احزاب و سازمانهای شرکت کننده در این مراسم عبارتند از

جبهه ملی ایران اروپا- هلند

حزب توده ایران-هلند

حزب دمکرات کردستان ایران-هلند

حزب کومله کردستان ایران-هلند

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران-هلند

سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت-هلند

کانون رندانیان سیاسی ایران-هلند

کانون دفاع از دمکراسی در ایران-هلند

زمان: شنبه18 سپتامبر

مکان:

DELFTSTEDE

Phoenixstraat 66

2611 AM DELFT

tel. 015 - 2135571

fax. 015 - 213 12 52

برای هماهنگی بیشتر می توانید با این شماره تلفن ها تماس گیرید:

0653129097 ويا 0649869492

ورود: ساعت12:30

آغاز برنامه: ساعت 13:00

پایان برنامه: ساعت 17:00

info@delftstede.com

www.delftstede.com

افزودن نظر جدید