به مناسبت فرا رسیدن 10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه حکم اعدام

مجازات مرگ انسان را از حقی محروم می کند که دیگر به او باز گرداندنی نیست!  برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی به منظورنجات انبوه محکومان به اعدام وجلب توجه جهانیان، 10 اکتبرروز جهانی مبارزه علیه حکم اعدام بهترین فرصت ومقابل نمایندگی این حکومت مناسب ترین نقطه است! به این منظور8 اکتبر در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت، گردهم می آییم! در پایان این گرد هم آیی ، در حرکتی سمبلیک، طنابهای اعدام به آتش افکنده می شود و طی گردهم آیی نام زندانیان سیاسی، کودکان وزنان اعدام شده در ماههای اخیر خوانده و تکرار می شود! زمان ومکان گردهم آیی :  فرانکفورت، رایموند اشتراسه شماره 92 . جمعه 8 اکتبر 2010 ،ساعت 10و30 دقیقه قبل از ظهر حرکت از کلن، ساعت 8 صبح جمعه 8 اکتبر2010 از پشت ایستگاه قطار کلن، برسلایر پلاتز. تلفن تماس  01786703757 و یا ا میل جمعیت. پرداخت هزینه اتوبوس الزامی نیست. لطفا در صورت امکان طناب گره خورده، سوت ونیز عکس در بندان اعدام شده ویا محکوم به مرگ را به همراه بیاورید. داشتن پلاکاردو...ونیز بیان نظرات،تا حدی که زمان اجازه دهد،آزاد است. در این روز در سراسر جهان در شهرهایی مانند توکیو،سیدنی ودورتموند نیز مراسمی از سوی هموطنان مدافع حقوق بشر برگزار می گردد . ………………………………………………………………………………………… مجازات مرگ حقی را از انسان سلب می کند ،که دیگر به او باز گرداندنی نیست ! برای ایرانیان مقیم خا رج از ایران فرصتی مناسب تر از 10 اکتبر، برای جلب توجه به سرنوشت انبوه زندانیان سیاسی ،کودکان وزنان محکوم به اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی وجود ندارد ! هم اکنون فقط در زندان وکیل آباد حدود 2000 محکوم به اعدام وجود دارد! دفاع از حق زندگی مقدم بردفاع از سایر حقوق انسانهاست،آن هم در جمهوری اسلامی، یعنی حکومتی که نه تنها در اعدام زندانیان سیاسی ، با تکیه به اعترافات آشکارا دروغین و اجباری ، که در اعدام کودکان نیز ، در جهان رکورد دار است ! انسان اعدام شده ، نه دیگر امکان مبا رزه ویا استفاده از سایر حقوق خود را دارد ونه امکان آن را دارد که بعد از آشکار شدن غیر عادلانه بودن حکم وقوانین،خطای قاضی وبیطرف نبودن او، اقرار اجباری ودروغ،شهادت دروغ .. .ویا تغییر قوانین، من جمله به دلیل آشکار شدن بی نتیجه بودن اعدام در تخفیف جرایم ، دوباره از حق زندگی برخوردار شود ویا در صورت واقعا مجرم بودن، وبه خصوص کودک وجوان بودن، دیگر شانس اصلاح خود را ندارد و ... طبعا هدف کماکان با وجود آنکه جمهوری اسلامی مانع اصلی وصول به آن است، مانند بیش از دو سوم کشورهای جهان ومن جمله برخی همسایگان ایران، لغو کامل حکم اعدام در ایران است،هدفی که وصول به آن هنوز زمان می طلبد. اما هدف قابل وصول در کوتاه مدت، هر چه بالا تر بردن هزینه حیثیتی صدورو اجرای مجازات مرگ ، برای رژیم اسلامی است، مانند آنچه در مورد خانم سکینه آشتیانی شاهد آن هستیم،تا به این ترتیب بتوان جان دربندان هرچه بیشتری را نجات داد! در این گرد هم آیی شرکت کنید ویا با استفاده از فرصت فرا رسیدن 10 اکتبر ،به بر پایی گرد هم آیی های مشابه در سراسر جهان اقدام کنید ! برای سوگواری تا ابد فرصت هست، اما برای نجات محکومین به اعدام همین امروز باید کاری کرد! جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران- کلن 10 مهر 1389

افزودن نظر جدید