«همراهان جنبش سبز مردم ایران در برلین» برگزار میکند

موضوع: حال و آينده جنبش سبز

سخنران: دکتر اردشير اميرارجمند

مشاور ارشد و رئيس کميته حقوقی ستاد انتخاباتی مهندس ميرحسين موسوی، استاد حقوق و رئیس پيشين کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در ایران

 

زمان: شنبه ٢٠ نوامبر ٢٠١٠، ساعت ١٨

مکان: شهرداری شونبرگ، سالن BVV-Saal

آدرس: Rathaus Schöneberg John-F.-Kennedy-Platz 1 10825 Berlin U-Bahn Bayerischer Platz :U4, U7 Bus: 104, M46

افزودن نظر جدید