خانواده های دانشجویان زندانی در پشت دربهای اوین منتظر ملاقات فرزندانشان

در ابتدا مسئولین زندان اوین به آنها اعلام کردند که دستوری مبنی بر اجازه ملاقات دانشجویان به آنها صادر نشده است. پس از آن مسئولین زندان اعلام کردند که فقط به خانواده های ۴ نفر از دانشجویان بازداشت شده اجازه ملاقات خواهند داد و به خانواد های ۵ نفر دیگر گفته شد که به آنها اجازه ملاقات با فرزندانشان داده نخواهد شد. همین مساله باعث وخیم تر شدن حال روحی برخی از خانواد ها شد که امید داشتند تا پیش از سال نو بتوانند با فرزندانشان ملاقات کنند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر از صبح امروز خانواده های دانشجویان دربند بارها از یک درب زندان اوین به درب دیگر فرستاده شدند و هر بار نیز به نوعی به آنها جواب مبهم داده شده و آن ها را به شخص یا مکان دیگری ارجاع دادند.

پس از دریافت پاسخ های متناقض از مسئولین زندان، خانواده ها با حضور در سالن انتظار زندان اوین تصمیم گرفتند که تا پایان زمان اداری در این سالن منتظر اجازه ملاقات بمانند.

اما پس از آنکه به خانواده هیچ یک از دانشجویان دربند اجازه ملاقات فرزندانشان داده نشد، مسئولین، خانواده های دانشجویان زندانی را در ساعت ۲:۳۰ از زندان اوین بیرون کردند.

پس از آن تا لحظه ارسال این خبر یعنی تا ساعت ۶ بعد از ظهر، خانواده های دانشجویان در پشت زندان اوین همچنان منتظر دیدار فرزندانشان هستند.

در حالیکه با توجه با نامشخص بودن وضعیت دانشجویان بازداشت شده و انتشار اخباری مبنی بر نگرانی از وضعیت سلامت آنان، خانواده های این دانشجویان امیدوار بودند تا پیش از نوروز حداقل یک بار با فرزندانشان ملاقات نمایند. اما برخوردهای نامناسب مسئولین زندان اوین و عدم اجازه ملاقات باعث شده است، این خانواده ها با وضعیت روحی نامناسبی در پشت زندان به انتظار بنشینند.

منبع: 
خبرنامه امیرکبیر

افزودن نظر جدید