فرا خوان مشترک در اکسیون اعتراضی در آمستردامبه مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند با همکاری "ایران کمیته" در نظر دارد که به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، اقدام به یک حرکت اعتراضی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران نماید. لذا از تمامی آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر دعوت می شود که برای جلوگیری از حقوق پایمال شده ملت ایران توسط حاکمان استبداد در این برنامه شرکت کرده و اعتراض خود را نسبت به تداوم نقض آشکار حقوق بشر در ایران اعلام نمایند. ایران کمیتهکمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند زمان: ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت: ۱۳ تا ۱۶ مکان: امستردام، میدان دام

افزودن نظر جدید