فرا خوان کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند

کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند با همکاری ایران - کمیته در نظر دارد که به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر،اقدام به یک حرکت اعتراضی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران نماید. بنا براين تمامی آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر دعوت می شود که برای جلوگیری از حقوق پایمال شده ملت ایران توسط حاکمان استبداد در این برنامه شرکت کرده و اعتراض خود را نسبت به تداوم نقض آشکار حقوق بشر در ایران را اعلام نمائید.

ایران - کمیته و کمیته همکاری احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در هلند

زمان:۱۲- دسامبر -۲۰۱۰ از ساعت ۱۳ الی ۱۶

مکان: آمستردام، میدان دام

افزودن نظر جدید