حمایت از حبیب الله لطیفی

هان مردمان روزگار قبیحی است، روز روشن جان عزیزانمان را میگیرند

هموطنان گرامی!

بنا به اظهارات آقاى صالح نيكبخت وكيل مدافع حبيب الله لطيفى قراراست بامداد روز يكشنبه اين دانشجوى زندانى كرد به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملى اعدام گردد. اين در حاليست كه آقاى لطيفى اتهامات وارده را به شدت تكذيب نموده و حتى بنا به گفته آقاى نيكبخت دستگاههاى امنيتى نتوانسته اند شواهدى دال بر مشاركت وی درهر گونه اقدام مسلحانه يا بمب گذارى ارائه دهند. جرم وى تنها آزاديخواهى و دفاع از حقوق بشراست.

بر همه عيان است كه رژیم حاکم بر ایران از خون جوانان آزاديخواه تغذيه ميكند، حاکمیت جمهوری اسلامی به بهانههای واهی برای تغذیهی داخلی به عناوینی چون محارب با خدا، ضد انقلاب و ...غیره متوسل میشود و هر حرکت آزادیخواهانه را اقدام عليه امنيت ملى قلمداد مینماید. هر روز از فتنه سخن ميگویند، هر روز داستان توطئه را تکرار می کنند و...، بر این حساب ما همه فتنه گریم و حبيب هم از نوع ماست. پس بايد به يارى همنوعمان بشتابيم كه ساعاتى بيش فرصت نيست. اگر همه همت کنیم شاید بتوانیم چوب لای چرخ ماشین اعدام بگذاريم، در غير اين صورت همين فردا و پس فردا به سراغ تك تك ما مى آيند، همانگونه كه به سراغ هزاران نفر از بهترین هایمان رفتند.

لذا از تمامى دانشجويان، روشنفكران، فعالين حقوق بشر، شخصيت ها، احزاب و سازمانهاى سياسى و مدنى، روزنامهنگاران و همه شهروندان مي خواهيم تا در اندك فرصت باقى مانده به هر نحو ممكن به اين اقدام ضد بشرى جمهورى اعدام اعتراض نموده و ما را در آگاهی رسانی در سطح داخل کشور و خارج از کشور یاری نمایند.

ما محکوم به پیروزی هستیم.

Kdp.students@gmail.com

کمیته دانشجویی حزب دمکرات کردستان

سوم دیماه 1389 خورشیدی

برابر با 24 دسامبر 2010

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها