گردهمایی ایرانیان در برابر سفارت ایران در بروکسل

فردا روز چهارشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۳
 
حکومت ایران، امروز دو نفر از زندانیان سیاسی ( علی صارمی و علی اکبر سیادت ) را در زندان اوین کشت. اعدام حبیب لطیفی در زیر فشار افکار جهانی و اعتراض مردم سنندج به تاخیر افتاده است تا پس از خوابیدن سر و صدای مردم او را نیز تیرباران کنند. چند روزی است که همه خانواده وی را نیز زندانی کرده اند. رژیم ایران از کشتار سال ۶۷ درس نگرفته است و بار دیگر در هیبت عفریت مرگ ظاهر شده و به جان زندانیان افتاده است. در مقابل ماشین مرگ رژیم باید ایستادگی کرد. از همه ایرانیان ساکن بلژیک، با هر عقیده و مرامی، درخواست می شود تا برای محکوم ساختن عمل اعدام و نجات جان زندانیان با هر گونه پرچم حزبی و سازمانی خود در این تظاهرات شرکت کنند. اتحاد برای ایران ـ بلژیک

افزودن نظر جدید