شورای دفاع از حق تحصیل:حجت عربی را آزاد و موانع تحصیل وی را رفع کنید!

از قرار دشمنی آزادی ستیزان با دانشگاه و دانشجویان آزاده پایانی ندارد و هر روز سطر جدیدی به کارنامه سیاه سرکوب دانشجویان و دانشگاه اضافه می شود.

این بار حجت عربی دانشجوی دانشگاه نفت آبادان و عضو انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه از شهر محل تحصیلش به صورت غیرقانونی و خودسرانه ربوده و بازداشت شد. پیشتر نیز وی به اتهامهای غیرقابل توجیهی چون فعالیت در فیس بوك و بحث در كلاس درس انقلاب، به محرومیت از استفاده از امكانات رفاهی دانشگاه، اخراج از خوابگاه، اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در دانشگاههای كشور به مدت سه سال، محكوم شده بود.

به نظر می رسد بازداشت غیرقانونی، خودسرانه و غیراخلاقی این دانشجوی محروم از تحصیل و ستاره دار همزمان با برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان، اقدامی در جهت اجرای محکومیت غیرقانونی كمیته انضباطی دانشگاه آبادان است که حتی با معیار آئین نامهٔ فعلی کمیته های انضباطی نیز، غیرقانونی می باشد.

همزمانی صدور حکم اخراج آن هم در حالی که حجت عربی ترم آخر تحصیل خود را می گذراند با ربودن و بازداشت وی، احتمال پروژه مشترك و همدست بودن مسئولان دانشگاه صنعت نفت آبادان با نیروهای امنیتی را بیش از پیش تقویت می کند.

شورای دفاع از حق تحصیل محرومیت آقای عربی از حق اولیه و انسانی تحصیل و همچنین بازداشت غیرقانونی و خودسرانه وی را به شدت محكوم كرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر این دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصیل و لغو حكم غیرقانونی و غیر انسانی كمیته انضباطی دانشگاه آبادان می باشد.

شورای دفاع از حق تحصیل پیش از این نیز بارها اعلام كرده است که این نوع برخوردها و اعمال روشهای غیرقانونی در حرکت جنبش حق طلب و آزادی خواه دانشجویی توقفی ایجاد نخواهد کرد.

ادامه این روند برای آنان که دانشگاه را نه یك مكان عمومی، كه ملک پدری حاكمان و همچنین حق انسانی تحصیل را نه حقی همگانی، که سهم خود و یارانشان و امتیاز ویژه وابستگان گروه حاكم می دانند، جز محکوم شدن بیشتر در نظر ملت ایران نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

شورای دفاع از حق تحصیل روند باطل فعلی دستگاه های امنیتی، قضایی و دولتی را که با نقض آزادیهای آکادمیک دانشگاه به اعمال غیرقانونی محرومیت از تحصیل معترضان، زندانی، تبعید، شکنجه و آزار و اذیت گرانبهاترین سرمایه های انسانی ایران می پردازد، به شدت محكوم كرده و خواستار توقف این رویه باطل و غیر قانونی می باشد.

شورا، حق تحصیل را حقی اولیه، انسانی و همگانی همه آحاد جامعه صرف نظر از عقیده، مرام و گرایش سیاسی آنها می داند و به تلاش برای دستیابی به این حق مسلم ادامه خواهد داد.

همچنین شورای دفاع از حق تحصیل از اعمال فشار بر اشكان ذهابیان، امیر سلیمیها و پیمان عارف - تعدادی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار - در روزهای اخیر به شدت نگران می باشد.

شورای دفاع از حق تحصیل صدور و تایید حكم سنگین ۴ سال حبس در تبعید برای شیوا نظر آهاری، دیگر دانشجوی ستاره دار، و ادامه بازداشت و زندانی بودن مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل در تبعید در زندان بهبهان، ضیا نبوی دانشجوی ستاره دار در تبعید در زندان كارون اهواز، مهدیه گلرو دانشجوی محروم از تحصیل در شرایط اسفبار و سخت در بند متادون زندان اوین، عماد بهاور دانشجوی محروم از تحصیل در زندان اوین، مجید توكلی دانشجوی محروم از تحصیل در زندان رجایی شهر كرج و دهها فعال دانشجویی دیگر در بازداشتگاهها و زندانهای مختلف در سراسر كشور را به شدت محكوم می نماید و خواستار آزادی هرچه سریعتر همه دانشجویان زندانی می باشد.

افزودن نظر جدید