تسلیت

با تأسف از درگذشت آقای داریوش همایون مطلع شدیم. داریوش همایون از چهره های سرشناس نیروهای اپوزیسیون و چالشگر فکری طیفی از نیروهای سیاسی کشور بود.

درگذشت آقای داریوش همایون را به خانواده، بستگان و دوستداران وی تسلیت میگوئیم.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ (۰۹ بهمن ۱۳۸۹)

بخش: 

افزودن نظر جدید